Juridisk rådgivning

Ring til os, når I er i tvivl!

Alle medlemmer af Kreativitet & Kommunikation kan få rådgivning af jurister med speciale i reklamejura og markedsføringsret

Vores rådgivning spænder over alle de forskellige juridiske problemstillinger, der relaterer sig til de ydelser I som medlemsvirksomheder leverer til jeres kunder. I takt med udviklingen af bl.a. SoMe-kanalerne opstår der hele tiden nye juridiske spørgsmål, ligesom brugen af data og ikke mindst den øgede bevågenhed i forhold til GDPR er en udfordring for alle typer medlemmer – dette hjælper vi jer også med. Herudover kan vi hjælpe jer på vej, når det kommer til den allestedsnærværende bæredygtighedsdagorden og ESG-kommunikationen.

Vores rådgivning er hurtig og effektiv, og vi ved, at mange har brug for svar hurtigt for at kunne komme videre med opgaverne.

Cecilie Kunz Paulsen, juridisk seniorrådgiver

Kontakt: ckp@kreakom.dk

+45 41 31 60 08

 

Cecilie repræsenterer Kreativitet & Kommunikation i en række udvalg og netværk, herunder Kulturministeriets Dialogforum, ved EU’s specialudvalg for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål samt løbende forhandlinger ved Forbrugerombudsmanden.

Maria Vegger Bjerrehuus, juridisk seniorrådgiver

Kontakt: mvb@kreakom.dk

+45 41 31 60 09

 

Maria repræsenterer Kreativitet & Kommunikation i en række udvalg og netværk, herunder Alkoholreklamenævnet, ved løbende forhandlinger ved Forbrugerombudsmanden, og hun er desuden dommer ved Sø- og Handelsretten.

Alle medarbejdere kan få rådgivning

Når en virksomhed er medlem hos Kreativitet & Kommunikation er den juridiske rådgivning en del af medlemskabet. Det betyder, at alle medarbejdere frit kan trække på denne ydelse. Tonen er uhøjtidelig, og vi forsøger at gøre alle svar lavpraktiske og forståelige. Vi hjælper med at afdække eventuelle risici ved en given aktivitet – på den måde er vi med til at sikre niveauet ved de ydelser, som I leverer til deres kunder.

Kreativitet & Kommunikations jurister er dagligt i dialog med mange medlemsvirksomheder og har derfor en unik indsigt i de forskellige juridiske problemstillinger, der relaterer sig til markedsføring og kommunikation, kampagneeksekvering, produktioner og afvikling af events etc. Forståelse for medlemmernes dagligdag gør det muligt at rådgive operationelt og lettilgængeligt – og vi gør os umage for at være pragmatiske og løsningsorienterede.

Vi hjælper blandt andet med

Generel gennemgang af præsentationsoplæg og kampagneoplæg – gerne inden præsentation for kunderne, så der kan tages højde for evt. juridiske udfordringer – gennemgang af manus til f.eks. tv- og radiospots og content til SoMe, bl.a. film og posts, udformning af konkurrencebetingelser og hjælp til kontrakter med produktionsselskaber, influencere, skuespillere, statister, musikere osv.

Vi hjælper jer med at afklare rettighedsudfordringer og cleare rettigheder, vi yder hjælp til samtykkeformuleringer, tjek af nye navne til f.eks. produkter eller nye taglines og hjælp til prismarkedsføring og pligttekster.

Vi giver juridisk sparring i forbindelse med afvikling af events. Vi gennemgår samarbejdsaftaler med jeres kunder, hjælper jer med GDPR og gennemgår databehandleraftaler.

Vi hjælper ved markedsføring af produkter, som er underlagt særlige regler f.eks. fødevarer, biler, alkohol, lægemidler, teleprodukter og spil og gambling, og vi afklarer spørgsmål i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud samt reglerne ved brug af børn i markedsføring.

Derudover råder Kreativitet & Kommunikation over en række skabeloner, som I kan tage udgangspunkt i, herunder samarbejdsaftaler, medvirkendeaftaler, etc.

Læs juridiske nyheder herunder

Anbefalinger – sexisme og seksuel chikane

Det er et arbejdsgiveransvar – både i juridisk og etisk forstand – at sætte sig i spidsen og drive en kulturel forandring, der gør op med sexisme og seksuel chikane.

GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR er en lovgivning, som er indført af EU og handler om personoplysninger, og hvordan de behandles. Med GDPR har kunder, borgere, mv. nogle rettigheder, som I som virksomheder skal efterleve – og vi hjælper dig til hvordan.