Pitchvejledninger

Kreativitet & Kommunikation repræsenterer den danske kommunikations- og indflydelsesindustri, og vi har sammen med Danske Annoncører og Markedsførere (DAOM), som er annoncørernes brancheforening, lanceret nye pitchvejledninger. De nye vejledninger har til formål at skabe de bedste forudsætninger for gode, langvarige samarbejder mellem bureauer og annoncører.

Vi anbefaler samarbejde

De bedste vilkår for kreativitet opstår ved tæt samarbejde. Derfor kan det være en god idé at vælge
en samarbejdspartner på baggrund af kemi og bureauets cases og først derefter i fællesskab udarbejde de strategiske og kreative løsninger med det valgte bureau. Dermed kan man som annoncør være en større del af den kreative proces og sikre, at bureauet arbejder i den rigtige retning med kvalificeret viden og feedback gennem hele processen.

Hvis man som annoncør ikke ønsker at vælge bureau uden at se en strategisk og kreativ løsning, kan man invitere bureauer til en pitch, der indeholder en kreativ løsning. I sådan en proces vil det være en god idé for både annoncør og bureau at afsætte ressourcer til at teste samarbejdet via fælles arbejdsmøder, således at man som annoncør får et indgående kendskab til bureauet, teamet og den måde, de arbejder på. Det er vigtigt, at man som annoncør gør sig nogle grundige overvejelser i forhold til, hvad det er, man ønsker at opnå med pitchen, og hvad man har af forventning til størrelsen på samarbejdet, så man kan være meget tydelig overfor de bureauer, som man inviterer.

Pitch-runder

Ved afholdelse af pitches, inviteres en række bureauer til at arbejde på en opgave – en metode, som kan indeholde en række udfordringer for både annoncører og bureauer, hvilket er baggrunden for de nye vejledninger. De nye vejledninger giver gode råd og idéer, som annoncører og bureauer kan finde inspiration i forbindelse med tilrettelæggelse af pitches.

Vejledningerne er Kreativitet & Kommunikation og Danske Annoncører og Markedsføreres bud på, hvordan alle parter kan opnå en bedre proces med et forhåbentligt frugtbart resultat. Lanceringen består af to pitchvejledninger – en vejledning målrettet valg af kreativ bureaupartner og en vejledning målrettet valg af digital bureaupartner. I vejledningerne findes generelle overvejelser omkring det gode samarbejde, overvejelser om pitchrunder, beskrivelse af gennemførelser af pitch med eller uden kreativt/digitalt oplæg, briefingguide til annoncører, samt Q&A for både annoncører og bureauer.

Pitchvejledning: Valg af kreativ bureaupartner
Pitchvejledning: Valg af digital bureaupartner

”At indlede en pitchproces er for mange annoncører en stor opgave, og en uklar brief eller tilgang kan medføre en dårlig proces og i nogle tilfælde et uforløst resultat. DAOM har derfor i samarbejde med KreaKom udarbejdet en pitchvejledning for at inspirere til en god proces for alle partner, og stiler dermed mod at øge muligheden for et succesfuldt resultat og indgåelse af et godt samarbejde mellem annoncør og det vindende bureau. Et sådan tiltag er i tråd med DAOM’s rolle om at hjælpe annoncørerne, og jeg håber, at de vil tage godt imod vejledningen og vil arbejde henimod en bedre pitch-kultur. I sidste ende er en god proces en perfekt start på et godt og stærkt samarbejde,”

Michael SteinBestyrelsesformand i DAOM

”I KreaKom vil vi gerne bidrage til at samarbejdet mellem annoncør og bureau skydes i gang med de bedste forudsætninger for at blive en varig succes. Desværre har vi set en tendens til at nogle pitch-processer løber af sporet og bliver alt for omfangsrige og nogle gange endda uforløste. Det er til stor gene for både annoncøren såvel som bureauerne, da det ofte er meget både tidsmæssigt og økonomisk ressourcekrævende. Vores medlemmer skal selvfølgelig selvstændigt tage stilling til, hvordan de finder det mest hensigtsmæssigt at deltage i pitches, men med den nye vejledning, som vi har udarbejdet i tæt samarbejde med annoncørerne, kan vi forhåbentligt bidrage til at optimere processen for alle involverede parter. Jeg håber, at vejledningen kan være med til at understøtte, at annoncør og bureau finder hinanden på en effektiv, smidig og fair måde”

Charlie StjerneklarDirektør i Kreativitet & Kommunikation