Det er et arbejdsgiveransvar – både i juridisk og etisk forstand – at sætte sig i spidsen og drive en kulturel forandring, der gør op med sexisme og seksuel chikane

Anbefalinger – sexisme og seksuel chikane

Kreativitet & Kommunikation har lanceret en række konkrete anbefalinger, der er målrettet arbejdsgiverne i branchen.

Sexisme og seksuel chikane er ikke blot alvorligt for den, det går udover, men også for kulturen på arbejdspladsen og for virksomheden i sig selv. Derfor er det afgørende, at man som ledelse går forrest og tager sit ansvar alvorligt.

Kreativitet & Kommunikation er af den opfattelse, at problematikkerne også eksisterer i vores branche i lighed med andre brancher. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, der består af fire kvinder, som bredt repræsenterer vores medlemsgruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalingerne, der skal være et redskab til at komme sexisme og seksuel chikane til livs.

Du kan læse og downloade vores anbefalinger her:

Du kan også læse mere hos Lederne, som har udarbejdet et dybdegående site om sexchikane.