Politisk interessevaretagelse

Som brancheorganisation arbejder vi for at sikre din virksomheds rammevilkår og betingelser for at drive reklame- og kommunikationsvirksomhed. Det gør vi bl.a. på Christiansborg, hvor vi deltager i branchens høringer.

Kreativitet & Kommunikation har pladser i en række bestyrelser, tværgående udvalg og advisory boards hos de store erhvervsorganisationer og ministerier, som er et vigtigt aktiv for din forretning. Vi varetager jeres interesser overfor for stakeholders, politikere og øvrige offentlighed.

Spotlys på bureauernes værdi

Vi cementerer branchens og dit bureaus rolle som nøglespiller i samfundet. Vi kaster lys over værdien i at skabe omkostningseffektiv kommunikation, der flytter holdninger, adfærd og markedsandele. Det gør vi både via branchemedierne, de nationale medier og sociale medier. Dine gode cases skaber fundamentet for kommunikation til omverdenen om branchens værdiskabelse. Herudover arbejder vi aktivt på at gøre vores medlemmer synlige til konferencer og events som oplægsholdere og thought leaders.

Find alle vores høringssvar fra 2022 og 2021 herunder. Ønsker du indsigt i ældre høringssvar, kan du rette henvendelse til kommunikationskonsulent Martine Perregaard på mp@kreakom.dk.

På EU-plan følger vi lovgivninger og udvalg tæt, og som brancheorganisation påvirker vi desuden den politiske regulering på europæisk plan igennem vores medlemskab af EACA. Her er vi er i tæt dialog med samarbejdspartnere for at finde de bedste politiske løsninger for vores medlemmer.

Vi er også, via vores direktør Charlie Stjerneklar, repræsenteret i en række udvalg og bestyrelser, hvor vi opnår indflydelse på vegne af branchen. Nogle af dem er listet herunder.

 

 

Charlie Stjerneklar er også aktiv i den offentlige debat. Du kan følge ham på LinkedIn her, og nedenfor kan du orientere dig i nogle af hans bidrag i dagspressen. Du kan besøge vores presserum her.