”Vi er en kreativ virksomhed – bare ikke, når det kommer til økonomi”

I en interview-stafet giver medlemmer af Kreativitet & Kommunikations bestyrelse deres bud på, hvad der kendetegner branchen, hvad der udfordrer den, og hvad et branchefælleskab er godt for.

Interviewstafetten er denne gang landet hos Kreativitet & Kommunikations bestyrelsesmedlem, Christina Tønnesen, der også udgør en del af foreningens formandskab. Christina Tønnesen har sin daglige gang som Managing Partner i bureauet Mensch, som hun beskriver som en hybrid i feltet mellem reklame, kommunikation, strategi og PR. Mensch er kendt for at levere sublime løsninger og huse kreativt stærke medarbejdere. Christina Tønnesen leder med udgangspunkt i bureauets navn – altid med mennesket i centrum.

I et tidligere interview med bestyrelsesmedlem og CEO i rådgivningsvirksomheden Oxymoron Communications, Kresten Schultz Jørgensen, sender han depechen videre til dig med dette spørgsmål:

”Du sidder med den forretningsmæssige ledelse i et fremragende, kreativt bureau med store personligheder. Jeg er nysgerrig på, hvordan du ser din ledelsesopgave, og hvordan du ret indiskutabelt lykkes med den.”

”Mit håb er, at Mensch ikke opfattes som en arbejdsplads, men en platform hvorfra man kan udvikle og udfolde sig både menneskeligt og fagligt. Vi har masser af plads til store personligheder – og jeg trives faktisk langt bedre med at lede mennesker med stærke meninger og holdninger end det modsatte. Jeg elsker kombinationen af vilje, kreativitet og ambitioner. Og jeg elsker det, der kommer ud af det. Min rolle er at sammensætte holdet og styrke fællesskabet – både det faglige og det menneskelige. Jeg ser Mensch som en organisme frem for en organisation. Og så er det vigtigt for mig at sikre, at ingen skal tænke på penge. Vi er en kreativ virksomhed – bare ikke når det gælder økonomi. Man kan ikke rådgive andre virksomheder om deres forretning, hvis man ikke har styr på sin egen. Så jeg kan altid godt lide, at der er lidt penge i madrassen, så vi har friheden til at investere mere tid end, vi bliver betalt for, hvis det gør løsningerne bedre”.

Hvad er det vigtigste parameter i din ledelsesstil?

”Det er i virkeligheden at leve op til vores navn. MENSCH! Det betyder ikke bare menneske, men stammer fra jiddish, hvor ordet dækker over et menneske, der agerer med integritet og ordentlighed. Så når jeg en gang imellem er i tvivl om, hvordan en problemstilling skal eksekveres, så vender jeg mig mod vores navn. Og så er det faktisk ret nemt. Og så kan jeg godt lide, når vi gør os umage. Når vi tør være selvkritiske, selvom det betyder, at vi skal gentænke løsningen. Jeg er villig til at gå rigtig langt for at opnå forskellen på ’rigtig godt’ og ’godt nok’.”

Hvad er din ledelsesmæssige største udfordring lige nu?

”Det er at finde tilbage til det lange lys efter, at vi som samfund har været i konstant alarmberedskab. Det har krævet en ekstrem omstillingsparathed både for vores kunder og for os som rådgivere. Konsekvensen har været et enormt kort sigte, og derfor er mange strategiprocesser trukket ud eller er blevet sat helt på pause. Og nu er det dejligt at mærke at lysten til at planlægge længere ud i fremtiden, er på vej tilbage. Kriser rummer jo både risiko for afvikling, men også mulighed for udvikling, og jeg tror slet ikke, vi er færdige med at reflektere over, hvad vi har lært. Jeg er i hvert fald ikke.”

Hvad ser du som branchens største udfordring?

”Som branche er vi udfordret af måden, vi etablerer nye samarbejder med kunder på. Mange samarbejder udspringer af en pitch, men udfordringen er, at præmissen for pitchen netop ikke er samarbejde.

I rigtig mange tilfælde arbejder bureauet isoleret med opgaven frem til præsentationsmødet. Men efter min mening skabes de bedste løsninger i tæt samarbejde mellem bureau og kunde. Vi er enormt afhængige af den viden og sparring, som kunderne kan give os i processen.

Derfor er det mit håb, at vi som branche kan finde bedre måder at etablere nye samarbejder på. Og at vi stopper med at levere store mængder gratis arbejde i pitches. Grundlæggende har jeg den holdning, at ingen mennesker i verden bør arbejde gratis – selv ikke reklamefolk.”

Hvordan vil du beskrive Kreativitet & Kommunikation?

”Det er et fælleskab, hvor vi ikke fokuserer på at være konkurrenter men på, hvordan vi kan udvikle os sammen som branche, og hvor vi sammen kan synliggøre værdien af kommunikation og kreativitet i verden.”

Hvem vil du give stafetten videre til?

”Ulrik Petersen, der er CEO i Dentsu Denmark. Han er ny i vores bestyrelse, og jeg kunne godt tænke mig at få hans perspektiv på, hvordan brancheforeningen kan understøtte mediebureauerne i fremtiden.”

FAKTA

Om Christina Tønnesen

  • Startede som 21-årig som elev på DDB.
  • Uddannet strategisk planner.
  • Har siden 2016 varetaget den daglige ledelse på Mensch.
  • Næstformand i Kreativitet & Kommunikation.

Om Mensch

  • Mensch var det bureau, der ved det netop afholdte Danish Digital Award høstede flest priser.
  • Mensch har udgivet en medarbejderbog, der dækker en lang række emner. Fra alkohol og bøger til etik, kliker og præcision. Du kan læse med her.