Nye regler for markedsføring, hvor der indgår priser

Al kommunikation omkring priser, tilbud og lignende bliver ramt af ny EU-lovgivning og nye retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden. Reglerne om prismarkedsføring påvirker de konkrete annoncørers løbende prisreguleringer og bagvedliggende prissystemer, men reglerne har også betydning for opsætning og indhold af selve markedsføringen.

Forbrugerombudsmanden har den 24. maj 2022 offentliggjort de nye retningslinjer for prismarkedsføring. Kreativitet & Kommunikation har sammen med Dansk Erhverv og en række andre erhvervsorganisationer forhandlet med Forbrugerombudsmanden om de reviderede retningslinjer, der, udover implementering af de nye regler fra EU, også indeholder andre ændringer.

Reglerne om prismarkedsføring er komplicerede, fordi de både indeholder krav ift. prisperioder, tilbudsperioder, markedsføringsudtryk, etc. Bureauer og aktører i reklame- og kommunikationsbranchen skal være opmærksom på de nye regler i deres arbejde for annoncørerne – og det på trods af, at det er annoncørerne, der som udgangspunkt skal have styr på reglerne.

Ændringer der kræver særlig opmærksomhed
I de nye regler er der flere ændringer, som man skal være opmærksom på. Fremover skal normalprisen for en vare fremgå af markedsføringen, når der er tale om en prisnedsættelse – også selvom der er tale om et simpelt regnestykke. Det betyder i praksis, at al annoncering om prisnedsættelser, der indeholder en sammenligning med varens tidligere pris, skal angive varens normalpris.

En anden stor ændring omhandler normalprisperioder. Fra nu af vil det altid være den laveste pris de sidste 30 dage, som vil være den, man skal anvende som normalprissammenligning. Det har tidligere været 42 dage. Derfor skal en nedsat pris sammenlignes med den laveste pris, som en given vare har haft inden for de seneste 30 dage. Ændringen i normalprisperioden vil få betydning for brugen af kortvarige kampagner, fx når man kører tilbud til Black Friday, som kan give udfordringer, når man kommer til julekampagnerne. Hvis en kunde fx på Black Friday kører med 25 procent rabat på alle produkter, så vil den nedsatte pris fungere som normalprisen de næste 30 dage, hvilket betyder, at hvis man i forbindelse med julen vil annoncere med spar-budskaber, vil man skulle bruge Black Friday prisen som udgangspunkt for besparelserne.

For varer, der forringes eller forældes hurtigt, er normalprisperioden på 14 dage. I dag gælder undtagelsen for dagligvarer og sæsonvarer, men indskrænkes nu til kun at være varer, der reelt har kort holdbarhed.

Herudover er der med retningslinjerne ændret i længden af kampagneperioder og dermed hvor længe noget kan være på tilbud. Fx må den nedsatte pris være gældende i 10 dage (førhen 2 uger), mens varer, der forældes hurtigt, må være nedsat i 5 dage. Perioden kan forlænges, men aldrig til mere end halvdelen af referenceperioden.

Som et sidste vigtigt punkt skal man være opmærksom på, at der stilles der nye krav til brugen af ”gratis”, når der samtidig indhentes personoplysninger. I retningslinjerne fra forbrugerombudsmanden findes der konkrete eksempler på dette.

Få sparring som medlem
Vi anbefaler medlemmer af Kreativitet & Kommunikations at have tæt dialog med kunder og annoncører om de nye regler og retningslinjer. Dansk Erhverv holder den 7. juni webinar om netop de nye regler – og her kan medlemmer af Kreativitet & Kommunikation deltage gratis. Som medlem har man også som altid mulighed for at få sparring og juridisk rådgivning. Kontakt vores juridiske rådgivere her.

FAKTA

Den konkrete nye bestemmelse, der stammer fra EU-lovgivning, gældende fra 28. maj 2022:

  • § 9 a. Enhver meddelelse om prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris skal angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.
  • Stk. 2. For varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, anses som normalpris, den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 14 dage.
  • Stk.3. I tilfælde, hvor prisnedsættelsen i en sammenhængende markedsføringskampagne øges progressivt, anses normalprisen som den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse.«

Vær opmærksom på, at der udover ovenstående regel er foretaget yderligere ændringer ifm. forhandlingerne af Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

Læs de reviderede retningslinjer for prismarkedsføring her.