”Ledelse er evnen til at sætte andre mennesker fri”

I en interview-stafet giver medlemmer af Kreativitet & Kommunikations bestyrelse deres bud på, hvad der kendetegner branchen, hvad der udfordrer den, og hvad et branchefælleskab er godt for.

Et af Kreativitet & Kommunikations nyeste bestyrelsesmedlemmer er Ulrik Petersen, der er CEO i mediebureauet dentsu Denmark, som arbejder med marketing, data, teknologi, medier og digitale transformationer. Ulrik Petersen tror på et branchefælleskab, hvor parterne giver og tager samt et stærkt fokus på talentudvikling. I dentsu har Ulrik Petersen ledelsesansvaret for 550 medarbejdere fordelt på tre forskellige adresser. Ledelse for ham handler sjældent om at få ret. ”Vi lever af de mennesker, vi har ansat. Min opgave er at skabe rum til, at mine medarbejdere kan udfolde sig, og det indebærer blandt andet, at jeg skal være stille,” siger han.

Christina Tønnesen, bestyrelsesmedlem og Managing Partner i bureauet Mensch, sender interview-stafetten videre til dig med følgende spørgsmål:

”Du er ny i vores bestyrelse, og jeg kunne godt tænke mig at få dit perspektiv på, hvordan brancheforeningen kan understøtte mediebureauerne i fremtiden.”

”Det er et spændende spørgsmål, og jeg tror, at det overordnede svar kredser om oprigtig nysgerrighed, nærhed og lydhørhed overfor de problemstillinger og vilkår, vi som mediebureauer håndterer i dagligdagen. I min optik giver og tager man i et fællesskab, som Kreativitet & Kommunikation er, og det betyder, at vi som mediebureauer også skal dele vores indsigter og tanker. Tillid er ikke noget, man kan kræve. Det skal begge parter arbejde for. Jeg nærer en stor tro på fælles initiativer og fællesskabet – og det er også derfor, at jeg har valgt at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i Kreativitet & Kommunikation.

Hvis jeg skal give et mere konkret svar på spørgsmålet, så er det et fælles anliggende at fokusere på talentudvikling, så vi fortsat kan tiltrække de helt rigtige kompetencer til fordel for vores kunder.”

Hvad er din tilgang til ledelse?

”Jeg betragter ledelse som evnen til at sætte andre mennesker fri. Min opgave er at skabe et rum – både fysisk og mentalt – til at medarbejderne kan udfolde sig. Under den tilgang ligger der et værdigrundlag, som er vigtigt for mig i min ledelsesstil: Jeg har tillid til, at folk gør deres bedste. Vi lever af de mennesker, vi har ansat, og det er en simpel men meget vigtig erkendelse, at vi har med hele mennesker at gøre. Jeg deler selv med min ledelsesgruppe, hvis der er noget, der trykker mig – hvis min far for eksempel går og skrænter, så fortæller jeg det. Vi stræber i dentsu efter, at man kan være sig selv – sammen – og at have en kultur, der kan rumme, hvem vi er. Det betyder, at jeg forsøger at understøtte mine medarbejder i at gå ind i ethvert rum med alle de superkræfter og fejl og mangler, de har.”

Hvordan har din ledelsesstil udviklet sig?

”Før havde jeg et større behov for at træffe beslutninger og vise, hvordan jeg havde ret. Men jo mindre det handler om mig, jo bedre, har jeg indset. Derudover har jeg nok fået en dybere accept af det menneske, jeg selv er, på godt og ondt. Jeg tager også forkerte beslutninger, jeg har også dårlige dage, men jeg gør altid mit bedste. Jeg forsøger at have en tilgang, hvor jeg ikke er i centrum, og det har nok ændret sig for mig indenfor de senere år. Jeg har ikke samme behov for at hævde mig. Ledelse kan på nogle punkter sammenlignes med det at være forælder: Ens fokus skal være på det menneske, der er overfor en, og tilgangen skal være nysgerrig. Hvis vi bliver i forælder-metaforen, så gælder det om at slippe pinden, hvis man vil se ens børn cykle – det kan godt være, at man kommer hurtigere hen til Brugsen, hvis man lige spænder barnet i cykelsædet. Men det er lige præcist ikke det, det handler om. Man skal ikke stå i vejen for sine medarbejderes udvikling, og i den proces, skal jeg lytte, hjælpe og understøtte.”

Hvad er målet for dentsu som arbejdsplads?

”Håbet og målet er, at vi skaber en kultur, der kan og vil rumme mennesker. For mig er det humane på arbejdspladsen et ledelsesmæssigt kald. Jeg går selvfølgelig op i tallene på bundlinjen – det kommercielle fylder, men jeg tror på, at en ægte menneskelig forståelse skaber en konkurrencemæssig fordel. Selvom vi er en stor virksomhed, så håber jeg, at dentsu bliver associeret med at være et sted, hvor folk tænker sig om og bliver bedre til at tage beslutninger.”

Hvad er din ledelsesmæssige største udfordring lige nu?

”Corona udfordrede os ligesom alle andre, og jeg er optaget af, hvad det har gjort ved os alle sammen og i særdeleshed mine medarbejdere. Der er et efterslæb på den konto, for mange mennesker har svært ved at være i et vakuum, som Covid-19 var. Det er en udfordring at være i et rum uden retning, men der er også masser af muligheder for at lære nyt. Så jeg er stadig meget nysgerrig på, hvad krisen har betydet for os alle sammen og især vores forhold til vores arbejdsplads.”

Hvordan vil du beskrive Kreativitet & Kommunikation?

”For mig er det et stærkt og givende fællesskab, hvor vi mødes på tværs af fagligheder. Det er der, hvor vi kan fokusere på alt det, der samler os, som for eksempel, hvordan vi gennem kommunikation skaber fantastiske løsninger for vores kunder. For mig gælder ordsproget: If you want to go fast, go alone. If you wanna go far, go together.”

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

”Jeg vil gerne sende depechen videre til Mille Klink, der er CEO i Advice. Jeg er nysgerrig efter at høre, hvad hun ser som den største udvikling i PR-branchen i de senere år – og hvad hun ville ændre i branchen, hvis hun kunne?”

FAKTA

Om Ulrik Petersen

  • Har tidligere arbejdet ti år i SAS med ansvar for bl.a. forretningsudvikling, marketing og Eurobonusprogrammet.
  • Har været en del af dentsu i ti år og blev i februar 2020 CEO for dentsu i Danmark.

Om dentsu Denmark

  • dentsu består af bureauerne Carat, iProspect, Merkle og dentsu X og er en del af det globale netværk dentsu International.
  • Har 550 danske medarbejdere fordelt på tre forskellige adresser i København og Aarhus.
  • Læs mere om dentsu Denmark her.