“Man kan ikke længere kan læne sig op ad noget, man gjorde engang”

I en interviewstafet giver medlemmer af Kreativitet & Kommunikations bestyrelse deres bud på, hvad der kendetegner branchen, hvad der udfordrer den, og hvad et branchefælleskab er godt for.

Mille Klink er CEO i det integrerede bureau Advice, der i 1991 blev er født ud af tankegangen om at koble agenda og samfund med forretning og forbrugere. Mille Klink har siddet i Kreativitet & Kommunikations bestyrelse i 1,5 år og fremhæver særligt kampen om talent som en vigtig dagsorden for branchen. ”Man kan ikke læne sig op ad noget, man gjorde engang”, siger hun.

Ulrik Petersen, bestyrelsesmedlem CEO i dentsu Denmark, sender interviewstafetten videre til dig med følgende spørgsmål:

”Jeg er nysgerrig efter at høre, hvad du ser som den største udvikling i PR-branchen i de senere år – og hvad du ville ændre i branchen, hvis du kunne?”

”Jeg synes der sker mange spændende ting i vores branche bredt set og ikke isoleret til PR-branchen. Vi har set en tendens gennem nogle år med konsolidering, opkøb og en stigende branchekonvergens på den ene side, mens der på den anden side er plads til nye, specialiserede nichebureauer. Samtidig er der er også flere virksomheder, som insourcer på de kompetencer, der tidligere var kendt som ”bureauernes”. Det bliver der talt meget om som en udfordring i branchen, hvilket selvfølgelig også er reelt, men på den positive side skaber det også nye muligheder for samarbejde. Og helt generelt synes jeg, vi oplever at have tættere samarbejder med vores kunder, end vi havde for bare nogle år tilbage.

Som branche står vi overfor i endnu højere grad at forstå den kompleksitet, vores kunder er omgivet af. Vi kan påvirke og bidrage til at vores kunder, og os som bureauer, trækker verden i den rigtige retning. Hvor det tidligere lidt forsimplet sagt for CEO’en handlede om at skabe gode resultater og glade aktionærer, så er hendes eller hans ansvarsområde nu eksploderet med bl.a. digital transformation, bæredygtighed, sundhed, diversitet, inklusion, osv. Det scope, man sidder med i topledelserne, er større og mere komplekst. Vi skal være bevidste om det ansvar, der ligger i den rolle, vi spiller som rådgivere og kommunikatører, hvor vores rådgivning omsættes til at rykke de store dagsordener i den rigtige retning.”

Hvad er branchen udfordret ved i disse år?
”Helt aktuelt er kampen om dygtige, kreative vidensarbejdere ret intensiv. Det mærker vi også i vores branche, og det kalder på refleksion over hvad vi tilbyder og hvilket ry, branchen har. Corona har åbnet et vindue for at gentænke tingene, hvor man ikke længere kan læne sig op ad noget, man gjorde engang. De fleste af os har tænkt en ekstra tanke om, hvad vi vil bruge vores tid på, og hvor mange timer vi reelt bruger på vores job. Samtidig har det åbnet muligheden for at arbejde hvor som helst og når som helst – på godt og ondt.

Vi forsøger at gøre vi os umage for at være en arbejdsplads på moderne vilkår med en stærk faglighed og høje ambitioner om at gøre en forskel for vores kunder. Vi prioriterer benhårdt at holde fast i alle de dygtige mennesker, som udgør vores virksomhed, samt at tiltrække nye dygtige kolleger – både tunge specialister og unge talenter. Vi har interne og eksterne udviklingsforløb for alle medarbejdere fra praktikanter til den øverste ledelse, vi samles om projekterne, men også i fritiden og socialt. Og vi har efter corona gjort det muligt at arbejde fuldstændig fleksibelt, så man kan strukturere og balancere sit arbejdsliv og familieliv med så stor frihed som muligt. Det er en hårfin balance, da det også er essentielt at bureauet er et sted hvor man har lyst til at møde op, være sammen og dyrke den uformelle faglige sparring. Det er måske i denne ’no size fits all’, at de største udfordringer er i de kommende år.

Hvordan er din tilgang til ledelse?
”Mit eget værdisæt bliver virkelig brugt i min tilgang til ledelse, hvor jeg forsøger at praktisere ordentlighed, at være tillidsfuld, og sørge for at alle ved, hvor de har mig og hvad jeg mener. Jeg gør mig umage med at være tydelig, og jeg siger det, når jeg er usikker på noget og viser, at jeg ikke altid har svaret. Det er en balance i at gå forrest en gang imellem og sætte en retning, men selvfølgelig også at trække på, at jeg er omgivet af en masse mennesker, der er bedre til ting, end jeg selv er. Og så håber jeg, man kan mærke, at jeg føler er stort ansvar for virksomheden og for alle mine kolleger. Jeg har været på Advice i mange år og er vokset ind i rollen som CEO, og måske derfor er jeg oprigtigt mere optaget af vores fælles projekt end af mine egne succeser. Jeg er meget bevidst om, at Advice er større end mig, og derfor er det afgørende at skabe plads til, at vi er mange, der løfter.”

Hvad oplever I som noget, der har ændret sig de senere år?
”Vi oplever generelt et en større efterspørgsel på løsninger og rådgivning, der formår at sætte vores kunders udfordringer og potentialer ind i en større kontekst. Både på et strategisk niveau og i vores eksekveringer, uanset om vi udkommer kreativt eller i kode. Det rimer godt på et stigende ønske omkring at arbejde med noget, der bidrager og er meningsfuldt. Vi mærker det både internt på bureauet men også hos kunderne, der tager nogle modige valg, og bruger deres position til at rykke ved nogle dagsordener. Vores egne undersøgelser viser, at yngre forbrugere og nye talenter er mere optagede af den verden, vi er den del af, og det footprint, vi sætter. Derfor fylder bæredygtighed også alt hos os, ligesom det gør i resten af verden og hos vores kunder. Hvordan kan vi arbejde reelt og kritisk med bæredygtighed i bred forstand – i vores rådgivning, vores metoder og vores egen forretning? Det spørgsmål ligger klart i forlængelse af vores tilgang og fokus på at koble samfund, forretning og forbrugere, og her er rejsen kun lige startet.”

Hvorfor er I en del af brancheforeningen?
”Der er en kæmpe berettigelse for en brancheforening, der kigger på tværs, og som kan varetage de fælles interesser. Selvom vi jo også er konkurrenter og nogle gange deltager i de samme udbud og pitch, så er der altid en konstruktiv snak om det, vi har til fælles. Vi har brug at blive repræsenteret på den større klinge i forhold til vores plads som branche, og dét, vi bidrager med i samfundet. Kreativitet er noget, der bliver fremhævet som det, vi skal leve af i fremtiden – og derfor er der behov for en forening, der kan tegne de store linjer på, hvad det er for en rolle, vi udfylder som fag. Og så har vi stor glæde af den faglige, juridiske rådgivning i Kreativitet & Kommunikation, samt de jura- og HR-tilbud vi får via Dansk Erhverv. Foreningen er enormt stærk på de indre linjer, og jeg tror der venter nogle spændende år forude med at synliggøre foreningen mere på de ydre linjer og styrke værditilbuddet til nuværende og nye medlemmer.”

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?
”Jeg vil gerne sende stafetten videre til Rolf Bach Christensen, der er CEO i Uncle Grey, som jo er drevet ud af en kreativ kultur. Hvordan ser han den kreatives branches positionering og muligheder i de kommende år?”

FAKTA
Om Mille Klink

  • Har tidligere arbejdet hos Kragelund Kommunikation, efterfulgt af en stilling som Head of Communication hos MYC4.
  • De seneste 12 år har Mille slået sine folder hos Advice, hvor hun i januar 2020 indtog rollen som CEO.

Om Advice

  • Advice er et digitalt kommunikations- og reklamebureau, der arbejder integreret gennem analyse, strategi og koncept til branding, kampagner, intern kommunikation, digital & social, PR og PA.
  • Advice har 120 medarbejdere og holder til i København.