Forvirring om statistik-cookies – tilsyn eller ej?

Tilbage i oktober var der jubel at spore på baggrund af Erhvervsstyrelsen udmelding om, at de fremadrettet ikke prioriterer tilsynet med samtykkereglen for simple statistik-cookies. Men jublen blev hurtigt afløst af spørgsmål om, hvordan nedprioriteringen fra Erhvervsstyrelsen hænger sammen med reglerne i GDPR.

Den 15. oktober meldte Erhvervsstyrelsen ud, at de fremadrettet ikke prioriterer tilsynet med hjemmesiders indhentning af simpel statistik”. Erhvervsstyrelsen begrundede prioriteringen i de aktuelle forhandlinger om den nye e-databeskyttelse forordning, der peger på, at simple statistik-cookies til trafikmåling undtages samtykkekrav. Det efterlod flere virksomheder med indtrykket af, at der kom lempelser på cookie-området.

Datatilsynet har på baggrund af Erhvervsstyrelsens udmelding præciseret, at man som virksomhed skal være opmærksom på, at reglerne i GDPR fortsat gælder – i det omfang der indsamles og behandles personoplysninger om hjemmesidebesøgende – uagtet om personoplysningerne behandles til brug for statistik eller til brug for andre formål. Datatilsynet fører fortsat tilsyn med, at reglerne bliver overholdt.

Et svært felt at navigere i
Det kan være et svært felt at navigere i, da man opererer med to tilsynsførende myndigheder og to forskellige lovgivninger:

”Erhvervsstyrelsen udmelding vakte umiddelbart stor glæde i branchen, men som det forhåbentligt fremgår, så skal man være påpasselig, da det ikke alene er Erhvervsstyrelsens tilsyn, der er afgørende. Det bedste råd er derfor fortsat at forholde sig, som man hidtil har gjort, og ikke begynde at ændre i sine cookie settings,” siger juridisk rådgiver i Kreativitet & Kommunikation, Cecilie Kunz Paulsen.

Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen været ude og præcisere deres nedprioritering af tilsyn på cookieområdet, der blandt andet lød på at, der ikke er foretaget ændringer i cookiereglerne”, og at databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler fortsat gælder i det omfang, der indsamles og behandles personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Erhvervsstyrelsen fører fortsat tilsyn med hjemmesider i Danmark, og der er ikke sket en ændring af reglerne på området.

Hos Kreativitet & Kommunikation følger vi udviklingen tæt og melder ud, hvis der er nyt.

Giver Erhvervsstyrelsens og Datatilsynets udmeldinger anledning til spørgsmål, så find kontaktinfo på vores juridiske rådgivere her.