Vi er…

Kreativitet & Kommunikation …og vi kæmper for at skabe verdens bedste rammebetingelser for virksomheder, der arbejder med kreativitet, kommunikation og innovation i Danmark.
 

Afgørende indflydelse

Som brancheorganisation har Kreativitet & Kommunikation ofte afgørende indflydelse på udformningen af lovgivning og vejledninger inden for forbruger-, markedsføring-, medier og kommunikationsområderne. Vi gør en dyd ud af at sætte dagsordenen og udvikle nye ideer, så politikerne og myndigheder også får noget ud af samarbejdet med os.

Høj professionel standard

Kreativitet & Kommunikations medlemmer er kendetegnet ved en høj professionel standard, der reguleres gennem vedtægter, medlemsaftaler og etiske regler. Kreativitet & Kommunikation har etableret en certificeringsordning, hvilket giver kunderne et pejlemærke på det høje niveau af professionalisme og etik, som Kreativitet & Kommunikations medlemmer besidder. Den eksklusive certificering sikrer samtidig medlemmernes kampagner troværdighed og etisk tyngde.

Hjælp til det komplicerede

Kreativitet & Kommunikation yder professionel og branchekyndig rådgivning inden for det reklamejuridiske område, der blandt andet omfatter markedsføringsloven, forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledninger, dørsalgsloven, ophavsretloven, varemærkeloven, selvreguleringskodeks og samarbejdsaftaler med bureauets kunder. Samtidig er al rådgivning inden for ansættelses- og arbejdsret, HR og arbejdsmiljø omfattet af medlemskabet af Dansk Erhverv. Hvilket konkret betyder, at Kreativitet & Kommunikations medlemmer er dækket hele vejen rundt.

Kontante fordele

I samarbejde med Dansk Erhverv har vi indgået leverandøraftaler med en lang række virksomheder. Ydermere har medlemmer adgang til en yderst gunstig pensionsordning, sundhedsforsikring og barselsfond samt en rådgiveransvarsforsikring til konkurrencedygtige priser. Ved indmeldelse i Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv bliver virksomheden også automatisk omfattet af DA-barsel (Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond).

Et medlemskab der passer

Sammen med Kreativitet & Kommunikation medlemskabet følger som nævnt et gratis medlemskab af Dansk Erhverv. Her er der mulighed for at vælge imellem to forskellige muligheder:
Full-servicemedlemskabet er til bureauer, hvis primære sigte med medlemskabet er den politiske interessevaretagelse og adgangen til Dansk Erhvervs og Kreativitet & Kommunikations mange netværk, arrangementer og brancherelaterede uddannelser samt dybdegående rådgivning indenfor særligt markedsføringsjura, HR, ansættelsesret og arbejdsmiljø.
Arbejdsgivermedlemskabet er typisk for større bureauer med overenskomstansatte medarbejdere. Ud over Full-service fordelene giver det adgang til overenskomsthåndtering og indbefatter tillige et medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Full-Service- såvel som arbejdsgivermedlemmerne får allokeret en fast key-account advokat, der sammen med en gruppe af øvrige specialister indenfor jura, HR, arbejdsmiljø, lobby-arbejde, statistik og tal mv. udgør det team, der servicerer de enkelte virksomheder.

Med et medlemskab af Kreativitet & Kommunikation er dit bureau sikret professionel support i en branche, under konstant udvikling. Sammen med Dansk Erhverv udgør vi en stærk kombination, med adgang til et omfattende forretningsmæssigt netværk, øget politisk indflydelse samt en lang række rådgivnings- og serviceydelser.