Pressemeddelelse Mobile Life 2018

Pressemeddelelse 11. juni 2018

Nyhedsindhold på mobilen i voldsom i vækst

Danske Medier Research, Kreativitet & Kommunikation samt KANTAR Gallup har i 2018 opdateret den årlige analyse af danskernes mobiladfærd og udbredelsen af forskellige mobile enheder. Resultaterne fra dette år analyse viser en markant vækst i brugen af nyhedsindhold på smartphonen.

Et mobilt døgn for en dansker består anno 2018 af 33 minutters sociale medier, 32 minutters radio/musik, og 26 minutters tv/video og 17 minutters nyheder. I alt ca. 1 time og 45 minutter medieforbrug alene via smartphone. Den største stigning fra 2017 til 2018 er forbruget af nyhedsindhold – hvor danskerne næsten har fordoblet deres forbrug på bare ét år.

Figur 1: Et døgn på mobiletelefonen blandt smartphone ejere 2018 vs 2017

 

Væksten i læsning af nyheder via smartphonen skyldes ikke alene at der læses længere tid på en læsedag, men flere af danskerne læses også hyppigere nyheder via deres smartphone. Antallet af dage om året er steget med 28% siden 2017, hvilket dog ikke betyder at danskerne har sænket antallet af dage de læser nyheder via andre devices. Tablet til nyhedsindhold er ligeledes steget, mens computeren forbliver på samme niveau. Man må dog forvente, at tiden på de øvrige devices på sigt vil falde hvis forbruget på smartphone fortsat stiger. 

Figur 2: Antal dage per år der læses nyheder via device

 

 

I 2018 er det stadig Mobile Pay som de fleste danskere nødigst vil undvære på deres mobil. Det er dog værd at bemærke, at det blandt de unge 15-29 årige er Facebook Messenger der indtager førstepladsen.

Figur 3: Top 3 apps nødigst undvære på mobiltelefon

 

 

For tablet er det delvist et andet repertoire af apps danskerne helst vil have adgang til. Facebook optræder stadig – og som nummer 1 – men ellers er det langt flere video/streaming apps i toppen af listen, som f.eks. Netflix, samt en række praktiske administrative apps, som f.eks. e-boks. Igen er det værd at bemærke de unge 15-29 årige præferencer, for her indtager Netflix og YouTube apps’ene tydeligt første og anden pladsen.

Figur 4: Top 3 apps nødigst undvære på tablet

 

 

Som et nyt tiltag i 2018 beskæftiger undersøgelsen sig også med podcasts. Som figur 5 viser, så har især de helt unge har taget godt imod podcasts. Over halvdelen af dem lytter til podcasts mindst en gang hvert kvartal.

Figur 5: Andel af målgruppen der anvender podcasts mindst en gang hvert kvartal

 

 

Om projektet Mobile Life og Index Danmark/Gallup
Mobile Life følger de mobile enheders udvikling og omhandler danskernes brug af mobile enheder, apps og medier på farten. Resultaterne er baseret på en undersøgelse gennemført for Index Danmark/Gallup, hvor mere end 2.000 personer i alderen 15-75 år har deltaget. Undersøgelsen er gennemført i maj 2018.