Falck-Bios-sagen

Pressemeddelelse 4.3.2019

Udtalelse fra Kreativitet & Kommunikations bestyrelse i anledning af Falck-Bios-sagen

Tidligere i dag modtog Kreativitet & Kommunikations bestyrelse en mundtlig redegørelse fra Advice om Falck-Bios-sagen. Bestyrelsen anerkender åbenheden og samarbejdsvilligheden, som Advice har udvist i forbindelse med udlægningen af sagens detaljer. På baggrund af dagens redegørelse samt sagens alvor har Kreativitet & Kommunikations bestyrelse besluttet at udtale skarp kritik af Advice for deres adfærd i sagen.

”Den udredning, bestyrelsen er blevet forelagt tidligere i dag, har givet indsigt i det samarbejde og den dialog, der har været mellem Falck og Advice. Det er bestyrelsens opfattelse, at et samarbejde mellem kunde og bureau skal foregå på et professionelt højt niveau, præget af integritet og ansvarlighed overfor samfund og kunden. Det er ikke sket i denne sag, hvilket Advice fuldt ud anerkender. Det er bestyrelsens opfattelse, at Advices ageren i denne sag ikke er repræsentativ for den professionelle standard som PR- og kommunikationsbranchen i øvrigt repræsenterer. Derfor tager bestyrelsen skarpt afstand fra Advices rolle i sagen for nuværende og vil følge sagens videre forløb tæt,” siger bestyrelsesformand i Kreativitet & Kommunikation, Jens Peter Jensen.

Som medlem af Kreativitet & Kommunikation er man forpligtet til at overholde foreningens etiske retningslinjer. Det er efter dagens redegørelse vores overbevisning, at Advice og virksomhedens ledelse tager sagen dybt alvorligt og beklager deres involvering i sagen. Vi hæfter os ligeledes ved, at Advice allerede og fremadrettet kommer til at arbejde seriøst og intensivt med at sikre, at en lignende sag ikke kan opstå. Advice beklager den skadevirkning, sagen har påført branchens generelle omdømme.

Bestyrelsen har som konsekvens af denne sag besluttet at invitere DI Rådgiverne til et samarbejde om udarbejdelse af et fælles kodeks for branchen. Kreativitet & Kommunikation organiserer sammen med DI Rådgiverne alle betydelige virksomheder i PR- og kommunikationsbranchen. Bestyrelsen vurderer, at der er brug for tydelighed og transparens, således at branchen agerer under det samme kodeks uafhængig af organisatorisk tilknytning.

For yderligere kommentarer kontakt Kreativitet & Kommunikations direktør Tine Aurvig-Huggenberger på tlf. 2127 9620.