Partnerskab med Dansk Erhverv

I samarbejde med Dansk Erhverv har vi indgået leverandøraftaler med en lang række virksomheder. Ydermere har medlemmer adgang til en yderst gunstig pensionsordning, sundhedsforsikring og barselsfond samt en rådgiveransvarsforsikring til konkurrencedygtige priser.

Ved indmeldelse i Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv bliver virksomheden også automatisk omfattet af den økonomisk fordelagtige DA-barsel (Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond).

 

Ansættelsesretslige spørgsmål
Har du ansættelsesretslige spørgsmål? Så er det Dansk Erhverv, du skal have fat i. De rådgiver om ansættelseskontrakter, forhold ved ansættelse/afskedigelse, freelanceansættelser, advarsler, klausuler, diskrimination, sygemeldinger m.m.