Substantia

Trusted Advisors
Substantia bygger bro. Fra strategi til løsning – og med et konsekvent fokus på substans. Vi bringer forskellige parter og fagligheder sammen og former den vej, som ingen kan finde hver for sig. Når virksomheders økonomiske interesser støder sammen med det bredere fællesskab, når tandhjulene skurrer og ikke griber fat, er vi med til at finde fælles løsninger.

Den moderne verden er hektisk. Samfundets vigtigste beslutningstagere i virksomheder og i politik har svært ved at nå selv det mest vigtige. Medierne er der 24/7. Noget brænder altid. Men hvad med refleksionen? Hvad med fokus på den løsning, som gør noget ved den grundlæggende udfordring? Eller mulighederne, der kan anes, men endnu ikke står helt tydelige – hvordan griber vi dem?

Topledere skal konstant træffe beslutninger om muligheder og mindske risici, mens politikere og embedsmænd skal eksekvere i et tempo, der vanskeliggør analyse af dybdevirkningerne, før de næste problemer opstår. Indsigter beskyldes for at være forældede, inden løsningerne begynder at finde form.

Så hvem tænker dybt, får ideer på tværs – og hvordan ser vi verdens store muligheder midt i alle kriserne?

Substantia bygger bro. Fra strategi til løsning – og med et konsekvent fokus på substans. Vi bringer forskellige parter og fagligheder sammen og former den vej, som ingen kan finde hver for sig. Når virksomheders økonomiske interesser støder sammen med det bredere fællesskab, når tandhjulene skurrer og ikke griber fat, er vi med til at finde fælles løsninger.

Vi forstår virksomheders forretning, lederes handlerum, organisationers drivkraft, mediernes logik og samfundets politiske processer. Vi kommer selv med dyb erfaring fra de brancher, vi arbejder i, fordi vi har den indstilling, at vi skal forstå substansen, før vi kan bidrage med en reel værdiskabelse. Som kommunikationsfolk kan vi sproget, formgivningen, dialogen med medier og interessenter – dét er vores kernefaglighed. Værdiskabelsen sker, når vi bliver bindeled mellem aktører, eksperter og beslutningstagere.

I en moderne verden er tid og refleksion knappe ressourcer. Det er derfor, vi er her. Vi har den tid, du mangler. Og vi vil gerne investere den i dig, så vi kan skabe flere vindere, nye veje og mere værdi. Og meget gerne på en måde, der gør verden en smule bedre at bo i for os, der ønsker en demokratisk, fri og bæredygtig fremtid.