Garantiordningen

Garantifonden er en selvejende institution, der har til formål at yde de tilknyttede medier sikkerhed for den kredit, som medierne yder til medlemmerne af Garantiordningen under forudsætning af, at medierne yder sikkerhedsgodtgørelse til ordregiverne. De tilsluttede ordregivere er forpligtet til at stille sikkerhed overfor de medier, der har tilsluttet sig ordningen, for alle betalinger for indrykning af ordrer i de tilsluttede medier, enten ved en direkte garantistillelse eller gennem deltagelse i den kollektive sikkerhedsordning (Garantifonden).

Garantiordningen administreres af Kontroludvalget, som hvert år vælges på Kreativitet & Kommunikations generalforsamling blandt Kreativitet og Kommunikations medlemmer. Kontroludvalget har bl.a. til formål løbende at sikre, at ordregiverne stedse stiller de til fondsformålets opfyldelse fornødne sikkerheder, ligesom det er Kontroludvalget, der godkender ansøgninger om optagelse i ordningen, bl.a. på baggrund af en analyse og vurdering af ansøgers regnskaber og beregning af evt. ekstraordinær sikkerhedsstillelse.

Bestyrelse og revisor

CEO Rolf Bach, Uncle Grey
CFO Casper Haagen Loch Henriksen, dentsu
Økonomidirektør Michael Holmer, Omnicom Media Group A/S
Økonomidirektør Allan Petersen, Mediabrands Danmark
Finance Director Kenneth Jakobsen, Publicis Media Denmark (suppleant)

Reg. revisor Torben Mortensen, Deloitte

Sekretariat

Kreativitet & Kommunikation
St. Kongensgade 81B
1264 København K
Tlf.: +45 3313 4444
info@kreakom.dk

Har du spørgsmål, så kan du altid kontakte mig på +45 2530 3366 eller cl@kreakom.dk.

Carsten LundsfrydAnalysechef