”Vi har et ansvar for at være bedre til at løse de store udfordringer, vi står overfor – og her er branchefællesskabet altafgørende”

I en interview-stafet giver medlemmer af Kreativitet & Kommunikations bestyrelse deres bud på, hvad der kendetegner branchen, hvad der udfordrer den, og hvad et branchefælleskab er godt for.

Petter Pablo Sommerfelt-Venegas har siddet som bestyrelsesmedlem i Kreativitet & Kommunikation siden 2018 og er Partner i Spring Family og bureauet Zupa, der arbejder i spændingsfeltet mellem kreativitet og digitale kompetencer. Zupa er en del af Spring Family med 300 ansatte fordelt mellem Aarhus, København, Ho Chi Minh City, Hamburg, Manchester og Bjerringbro. Under Spring Family er også bureauet Zupa Zite, som designer og driver in-house bureauer. Petter Pablo tror på et branchefællesskab, hvor både små og store bureauer gør deres stemmer gældende, og hvor brancheglidninger bidrager til en bedre forståelse og mindre siloopdeling.

Hvordan er din tilgang til ledelse?

“Jeg tror meget på det åbne rum og dynamikken i at kunne sætte alle mulige forskellige mennesker sammen. Det er dét, der er sjovt ved vores branchen. Vi er så mange vidt forskellige mennesker sammen, og den gode idé opstår mange forskellige steder. Og den gode idé og kreativitet er ikke beskyttede titler; det er ikke en beskyttet opgave, der ligger hos tekstforfatteren, som sidder inde i et lukket rum. Uanset hvilke titler man har, så tror jeg på, at hvis man formår at skabe et rum og nogle gode rammer, så kommer der noget ret unikt ud den anden vej. Netop det rum trives jeg virkelig i; at se kreativitet og innovation blive skabt, som er det, vi i bund og grund lever af, fordi man har sat de rigtige mennesker og hold sammen. Deri ligger der også en regulær ledelsesopgave; at se individet og sætte dem sammen med de rigtige mennesker.”

Hvad er den ledelsesmæssige største udfordring lige nu?

“Vi lever jo fortsat i ”post-covid”. I den nye virkelighed kan det fortsat være svært at skabe en retning, stemning og dynamik – for man skal også se langt ud i fremtiden. Før corona var vi vant til at leve med folk omkring os og skabe en unik kultur på bureauet, hvor man sad sammen i et mere eller mindre fast tidsrum. Men hvordan gør vi, når vi giver mulighed for, at folk kan arbejde på en anden måde? Hvor man skal genskabe en stemning og samtidig kommunikere en meningsfuld retning og sikre sig, at økonomien holder, at alle har det godt og ikke mindst, at alle bliver hørt? Det er både en udfordring og et kæmpe mulighedsrum.”

Hvad håndterer du i dag, som du ikke gjorde for to år siden, og hvordan har ledelsesopgaven udviklet sig?

“Der er meget, som grundlæggende har ændret sig de seneste år. Det ene er, at kollegaer selvfølgelig kan tage en hjemmearbejdsdag og fortsat være en del af holdet. Men vi skal som organisation også gentænke, hvordan vi er én samlet enhed bestående af mennesker, som ikke kun består, fordi vi møder ind fysisk. Det bliver en anden forståelse af kultur og et andet fællesskab omkring de løsninger, vi laver sammen. Kompleksiteten, den brede viden og de mange kompetencer man skal have for at kunne udkomme, er helt klart steget. Det brede, kreative og strategiske kompetencehold er udvidet og skal rumme et hav af profiler, der alle kan tilføre værdi til det arbejde vi laver for kunderne.”

Hvad er det for nogle brydninger, du er mest optaget af i markedet og branchen lige nu?

“Jeg tror, at de mere traditionelle brancheglidninger, som altid har været der, hvor bureauerne ligner hinanden mere, kan meget af det samme og lapper over hinandens områder, er en god ting. For der bliver skabt en bedre forståelse og mindre siloopdeling. Jeg tror, at glidninger i branchen bidrager til, at vi alle bliver stærkere på nye områder. Og i øvrigt hjælper os til at huske, at vi skal blive ved at være relevante og interessante; at vi ikke blot bliver inden for vores egne dogmer – om det er tech-platforme, den sjove reklame etc. – men formår at holde os relevante og interessante i samfundet. Jeg ser også der er en tendens i, at vi vender mere tilbage til noget storytelling og hvor mange af de nye, mindre bureauer, som opstår, måske kommer i kølvandet på dette.”

“En anden tendens i markedet er on-site, hvor virksomhederne laver store marketingafdelinger og store bureauer internt. Det er selvfølgelig en udfordring men samtidig et symbol på, at der har været et behov fra virksomhedernes side i at kunne agere agilt og fleksibelt i forhold til de nye muligheder, der opstår i medielandskabet samt et behov for, at kommunikation skal være tæt på forretningen. Det medfører et behov for flere kompetencer in-house.”

Det leder mig videre til næste spørgsmål, som er det, Rolf Bach, CEO i Uncle Grey, sender interviewstafetten videre til dig med: Hvordan ser du Zupa Zite udvikle sig, og hvilken betydning ser du, at det får for branchen på sigt?

“Zupa Zite er, kort fortalt, at skabe, strukturere og drive in-house bureauer, fordi vi ved, hvordan man tilrettelægger kreative processer, som skaber værdi, innovation og gode resultater. Og det ser vi er der, hvor vi, med vores ballast, kunne tilføre god værdi ude i virksomhederne. For vi må erkende, at in-house er kommet for at blive. Vi ser en række dygtige in-house afdelinger derude (ingen nævnt, ingen glemt), som jo agerer som bureauer. Det svære i det er at skabe sine egne kreative processer og en kreativ struktur, når man skal arbejde op mod en organisation, man selv er en del af, med den governance, der er en integreret del af den måde, man udkommer. I Zupa Zite kunne vi se, at hvis vi skaber nogle rammer, processer og en struktur omkring en kreativ afdeling, kan det skabe gode ideer, kreativ kultur og stolthed – samt i øvrigt bedre rekruttering og gode resultater,”

“Som branche kan vi ikke stille os i et hjørne og sige, at virksomhederne ikke må lave deres eget. De kender deres produkter og målgrupper godt, de er blevet skarpe til at forstå og kommunikere deres egen forretning, og de er også stærkere på automation og tech-delen. Det tvinger selvfølgelig også bureauerne til at blive endnu skarpere på, hvor de så skaber værdi. Og det ser jeg i virkeligheden som en kæmpe mulighed. I vores branche kan vi komme ind og inspirere og give det eksterne blik på, hvordan kunden sikrer, at deres virksomhed fortsat er relevant i målgruppen. Vores reson d’etre har altid været at forstå kundens forretning og skabe noget unikt kreativt, innovativ kommunikation på toppen af det.”

Hvorfor er I en del af Kreativitet & Kommunikation?

“Jeg synes, at vores branche er verdens sjoveste branche. Her bliver vi betalt for at tænke i nye ideer, nye innovationer og nye måder at løse en forretning på. Men bag det ligger der enormt meget kompleksitet; hvad må man – og hvad må man ikke sige? Her ligger Kreativitet & Kommunikation et stort arbejde med at varetage branchens interesser. Her kan jeg nævne sustainability, ESG mål, cybersecurity, krænkelseskultur er alle emner, der er taget head-on og taget seriøst i foreningen. Vores brancheforening har gennem årene har fået mange sager igennem, og vi bliver hørt. Jeg synes, vi er en modig forening, som tør at stille sig frem og tale en sag, som ikke nødvendigvis repræsenterer den populære holdning.”

Hvorfor er et branchefælleskab vigtigt?

“Både for store og små bureauer er der behov for, at flere gør deres stemme gældende. Selvom vi er konkolleger, så er vi gode til at inspirere hinanden. Som branche har vi et ansvar for at være bedre til at løse de store udfordringer vi står over – og her er et branchefællesskab altafgørende. Noget af det, der virkelig fascinerede mig var, hvordan branchen under corona samlede sig, og hvordan vi på tværs via brancheforeningen mødtes i grupper og kunne drøfte de aktuelle ledelsesudfordringer, som corona bragte med sig. Der blev branchefællesskabets betydning meget tydeligt.”

Hvem vil du gerne sende interviewstafetten videre til?

“Jeg vil gerne give stafetten videre til Bodil Ibsen, Direktør & Partner i Nørgård Mikkelsen, og høre om hendes overvejelser bag at være tilstede i både Odense og København, og om betydningen af den fysiske tilstedeværelse post corona ændrer noget ved det?”

FAKTA

  • Petter Pablo Sommerfelt-Venegas er partner i Spring Familiy og har været i Zupa siden 2014. Han fusionerede i 2018 Zupa ind i Spring Familiy. Petter Pablo er cand.-scient.soc i kommunikation og business fra Roskilde Universitet
  • ZUPA er et full-service bureau, der historisk har haft et stærkt digitalt DNA, og som i dag også står med en mere traditionel kreativ identitet i markedet. Det er et full-service bureau, der kan tage opgaver hele vejen fra ide til løsning til eksekvering.
  • Zupa er en del af Spring Family med 300 ansatte fordelt mellem Aarhus, København, Ho Chi Minh City, Hamburg, Manchester og Bjerringbro.
  • Læs mere om Zupa her.