Nyt whitepaper kaster lys over den næste generations forventninger til en karriere i reklamebranchen og recruiternes forventninger til de nyudklækkede talenter

Hvilke faktorer betyder noget for dimittenderne, når de vælger en karriere i kommunikationsindustrien? Og er de klædt ordentligt på fra uddannelsesstederne til det faglige niveau, som møder dem på bureauerne?

Et nyt whitepaper, “The advertising industry: Should I stay or should I go?”, sætter fokus på perspektiver fra nyuddannede, kommende kandidater i kommunikationsindustrien samt perspektiver fra recruitere, som rekruttere til bureauerne – og hvad der sker i spændingsfeltet mellem tærsklen fra uddannelse til arbejdsmarked.

Whitepaperet giver nye, handlingsortienterede indsigter, som skal hjælpe med at bygge bro mellem de nyuddannede og de bureauer, der ønsker at ansætte dem, samt åbne døren til mere forskning inden for talentområdet i kommunikationsindustrien. Temaer, som berøres i publikationen, er bl.a. diversitet, hjemmearbejde, mental sundhed, trivsel, den store omskiftelighed i reklamebranchen mv.

Whitepaperet bygger på en undersøgelse foretaget blandt af 200 studerende og 200 recruitere fra hele Europa.

Bag undersøgelsen står edcom (European Institute for Commercial Communications Education), WARC (World Advertising Research Center) og EACA (The European Association of Communications Agencies)

Læs udgivelsen her.