White paper om PR-branchens rolle i det globale medie- og kommunikationslandskab

Den globale PR-brancheforening ICCO (The International Communications Consultancy Organisation) har udgivet et nyt white paper med titlen: ‘Modern Communication Challenges for Society’.

I det nye white paper stilles der skarpt på tre fundamentale samfundsudfordringer med en række bud på, hvordan PR-branchen medvirker til at takle dem. De tre udfordringer er:

  • Indskrænkningen af ytringsfrihed og presset mod de uafhængige medier
  • Mediekundskab og digital dannelse
  • Kunstig intelligens og ny teknologi

”Hvidbogen kan være en inspiration for de tusinder af mennesker, der her i landet er beskæftigede med kommunikation. Vores fag har enorme muligheder – og en magt, der skal håndteres med omtanke. Jeg tror på, at ord gør en forskel, og at kommunikation er dét, der binder mennesker sammen og gør arbejdspladser og fællesskaber meningsfulde. Men forstår vi kommunikationsfolk altid det ansvar, der følger med at sidde for bordenden? Forstår journalisterne, at de ikke længere beskriver magten – men er den? Forstår vi kommunikationsrådgivere, at vi definerer selve de politiske beslutningsprocesser og de store virksomheders gøren og laden? Det adresserer den nye hvidbog fra ICCO – med klare krav om frie, uafhængige medier, standarder for etik og grøn kommunikation og meget mere,” siger Kresten Schultz Jørgensen, bestyrelsesmedlem i ICCO og Kreativitet & Kommunikation og CEO hos Oxymoron.

”Kommunikationsfeltet omfatter mange discipliner – fra reklamebureauer over specialiserede, digitale bureauer til PR- og Public Affairs-feltet. Der er fælles standarder om fx transparens, sandhed mv. Men hvert fag må også sikre egne, særlige etiske standarder inden for det politiske og demokratiske felt. For PR/PA gælder det, at vi 100% skal arbejde for at styrke den frie meningsdannelse og de uafhængige medier, som er forudsætningen for vores arbejde – fordi vi arbejder med dialogen mellem politikere, medier, NGO’er og virksomheder”, siger Kresten Schultz Jørgensen.

Om ICCO
ICCO (International Communications Consultancy Organisation) er en sammenslutning af 41 PR-brancheforeninger i hele verden, der tilsammen repræsenterer over 3.000 bureauer på tværs af 81 lande og seks kontinenter. ICCO er PR-branchens globale stemme og har siden dannelsen i 1989 arbejdet på at fremme internationalt samarbejde om PR- og kommunikationsemner. Inden for Europa er organisationen særlig stærk og repræsenterer langt de fleste større PR-bureauer. Læs mere om ICCO her. Læs mere om ICCO her.

Download white paper her.