Nyt samarbejde om opgørelse af klimaaftryk på annoncemarkedet 

Kreativitet & Kommunikation, Danske Medier og en række brancheaktører indleder samarbejde om opgørelse af klimaaftryk på annoncemarkedet. De to brancheorganisationer lancerer med øvrige aktører fra mediebranchen et samarbejde, der skal sætte fokus på fælles retningslinjer for opgørelse af CO2-aftryk på annoncemarkedet.

I dag kan en samlet medie- og bureaubranche præsentere en hensigtserklæring, hvor partnerne deler en fælles ambition om at bidrage til bedre og mere gennemskuelig indsigt i annoncemarkedets klimaaftryk. Dermed er ambitionen på sigt at sætte skub i den grønne omstilling i branchen. Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier er initiativtagerne bag projektet, som hurtigt har fået tilslutning fra en række af de største medieaktører.

Målet med samarbejdet er, at man med en fælles branchetilgang skal kunne definere, indsamle og fordele relevante data til klimaberegning, der skal danne grundlag for troværdig opgørelse af emissionstal for reklamer i den danske mediebranche.

Arbejdet vil ske i overensstemmelse med EU’s krav og etablerede standarder om måling og rapportering af klimaaftryk. Hertil vil det blive anvendt til at påvirke kommende lovgivning og standarder.

Charlie Stjerneklar, adm. direktør i Kreativitet & Kommunikation, mener at man med projektet har igangsat et afgørende stykke arbejde, der kun bliver vigtigere i fremtiden:

“Med hensigtserklæringen signalerer vi en fælles ambition for hele branchen om aktivt at ville tage et ansvar for at kunne anvise de mest korrekte og troværdige opgørelsesmetoder for CO2-aftryk. Samtidigt sikrer vi, at der i fremtiden vil være et etableret fælles datasæt, der kan hjælpe til, at man begynder at sænke klimaaftrykket fra reklamer. Det er selvfølgelig ikke nok i sig selv, men det er et ekstremt vigtigt skridt fremad. Sammen vil – og skal – vi gøre en forskel for, at den grønne omstilling har de bedste betingelser.”

Ifølge Mads Brandstrup, der er adm. direktør i Danske Medier, er samarbejdet et vigtigt første skridt på vejen til at skubbe på den grønne omstilling i mediebranchen.

”Vi er stolte af at lancere et projekt, der samler branchen om at skabe et vigtigt fundament for pålidelig måling af klimaaftryk på annoncemarkedet. Der er behov for at udvikle branchen på dette område. Derfor er det også en rigtig god start, at så mange centrale brancheaktører bakker op om projektet. Vi glæder os til at få initiativet rigtigt op at flyve, og vi håber selvfølgelig, at endnu flere har lyst til at være med.”

Aktører, der har tilsluttet sig erklæringen

• Danske Medier
• Kreativitet & Kommunikation
• Media Owner Committee
• Dansk Reklame Film
• JP/Politikens Hus
• Berlingske Media
• JFM / STEP Network / The Unicorn
• TV 2
• Orchestra
• Dentsu
• Publicis
• OMD
• Teknologiens Mediehus