KreaKom sætter trivsel på formel hos bureauerne med nyt partnerskab

Et nyt partnerskab mellem People & Culture-dataplatformen Zoios og Kreativitet & Kommunikation skal øge fokus på medarbejdertrivsel på bureauerne og sætte det i system

Ikke-finansielle nøgletal så som trivsel, behandling af medarbejdere og forretningsledelse får større og større betydning i årsregnskaberne, og der stilles flere krav til virksomhederne om at kunne måle og rapportere på deres indsatser. De fleste store virksomheder har allerede veludviklede systemer til at måle og handle på medarbejdertrivsel, men det kan være svært for små- og mellemstore virksomheder at finde ressourcerne internt til både måling, analyse og opfølgning på medarbejdernes trivsel.

Derfor indgår Kreativitet & Kommunikation nu partnerskab med virksomheden Zoios om en platform, som måler, systematiserer og analyserer medarbejdertrivsel langt hyppigere end normalt. Zoios hjælper med at holde på medarbejdere længere og sikrer maksimalt performance gennnem gode processer. Gennem Zoios får man en platform, som automatiserer hyppige trivselsmålinger, analyserer stress, giver ledere feedback og identificerer opskriften på god performance. Udover platformen får man en dedikeret ledelseskonsulent, som bistår i tolkning og aktivering af data. Denne konsulent hjælper også med udrulning til og træning af bureauets ledere.

Udover individuelle indsigter om trivslen på de tilmeldte bureauer, vil partnerskabet vil også bidrage med mere generelle indsigter om trivselstilstanden i den samlede branche, og hvilke parametre, der er behov for at handle på. Sideløbende med partnerskabet afholder Kreativitet & Kommunikation en række arrangementer om bl.a. rekruttering, mental sundhed, ledelse på tværs af generationer, god onboarding, fastholdelse og den gode exit.

Medlemstilbud

Kreativitet & Kommunikations medlemmer for adgang til trivselsværktøjet til en særligt god pris.

  • 15 % rabat på Zoios trivselsplatform, så længe du er medlem af Kreativitet & Kommunikation (Du sparer typisk 9.000-18.000 DKK årligt).
  • Gratis onboarding (værdi 20.000-60.000 DKK alt efter virksomhedsstørrelsen)
  • En dedikeret HR konsulent, som rådgiver dig om implementering i virksomheden og udrulning.
  • Zoios tager sig af det tekniske setup, integreringer, importering og konfigurering af platformen.
  • De suppporterer i forhold til kommunikationen internt i virksomheden og får alle med om bord.

Som en del af partnerskabet med Zoios vil Kreativitet & Kommunikation udbyde en række kurser og seminarer om trivsel fra oktober 2023 og et år frem.

Seminarerne vil fordele sig over fire temaer:

  • Q4 2023 Trivsel, kultur og bæredygtig ledelse (ESG). Inklusiv udfordringer som køn, generation og alder og det multinationale.
  • Q1 2024 Tiltrækning og rekruttering af talent.
  • Q2 2024 Onboarding af nye medarbejdere.
  • Q3 2024 Udvikling (feedback) og performance. Facilitering af strategisk medarbejer udvikling og sikre kompetencer til at løfte performance. Farvel til den årlige MUS.

Læs mere om Zoios her og skriv til info@kreakom.dk, hvis du har spørgsmål til medlemstilbuddet.