Effie Awards Denmark er åben for indsendelser

Fra torsdag den 7. april 2022 kan der indsendes arbejder til Effie Awards Denmark. Der er åbent for indsendelser frem til den 26. august. Der er Early Bird-rabat til indsendelser inden 12. maj og On Time-rabat den 17. juni. Herudover er der yderligere rabat for medlemmer af Kreativitet & Kommunikation.

Der er i alt 21 kategorier til Effie Awards Denmark, som repræsenterer branchen bredt – fra reklame- til medie- til digitalt- til PR-bureau.

Indsendelserne vurderes ud fra Effies fire officielle søjler inden for effektiv markedsføring, som er:

1. PROBLEMSTILLING, KONTEKST OG MÅL (23,3% af scoren)
Dommerne vurderer, om de har den nødvendige kontekst om indsendelsens specifikke industrikategori, konkurrenter og brand til at forstå indsendelsen samt den problemstilling, som målene repræsenterer. Herudover vurderer dommerne indsendelsens ambitionsniveau inden for problemstillingens rammer. Der bliver lagt vægt på sværhedsgraden, og om deltageren har givet en kontekst, der giver grobund for at evaluere effektiviteten.

2. INDSIGTER & STRATEGI (23,3% af scoren)
Her skal den strategiske proces og tænkning forklares til dommerne. Idéen skal bæres af de unikke indsigter.

3. AT BRINGE STRATEGI OG IDÉ TIL LIVE (23,3% af scoren)
Denne del handler om, hvordan og hvor strategien blev bragt til live – herunder den kreative kommunikations- og mediestrategi og selve det kreative arbejde. Dommerne skal forstå valget af specifikke marketingkanaler, og hvordan de relaterer til strategien og målgruppen. Det kreative arbejde og budgetter bedømmes her.

4. RESULTATER (30% af scoren)
Denne del vedrører resultaterne. Her skal der gives kontekst, og resultaterne sættes i relation til brandets forretningsområde. Resultaterne kobles op på de mål, der skitseres under del 1 (PROBLEMSTILLING, KONTEKST OG MÅL)

Da Effie Awards er et internationalt anerkendt koncept, er der specifikke krav til formalia på indsendelserne. Der findes en entry form template, som guider gennem igennem hvilke data, der skal uploades samt akkrediteringer, budgetter, resultater til de indsendte arbejder.

Der kan indsendes arbejder, der er løbet i perioden mellem 1. april 2020 til 21. marts 2022. Alle markedsføringscases, uanset om det er hele kampagner eller enkeltstående præstationer i en kampagne, er berettiget til at deltage.

Læs mere om entries, krav og kategorier til Effie Awards Denmark her.