Digital Services Act er vedtaget i Europa-Parlamentet – hvad er næste skridt?

Torsdag den 20. januar blev parlamentsmedlemmerne enige om et udkast til Digital Services Act (DSA). En lovpakke, med flere hundrede ændringsforslag, som bl.a. har til formål at bekæmpe ulovligt indhold, holde platforme ansvarlige for deres algoritmer samt stramme reglerne for samtykke, gennemsigtighed og annoncering på nettet. I branchen vil både bureauer og deres kunder være omfattet af flere områder i den nye lovpakke.

Målretning af reklamer
En central del af forhandlingerne om Digital Services Act har omhandlet et forbud mod målrettet reklame. Den endelige lovgivning landede dog et mere moderat sted med et generelt forbud mod at målrette annoncering mod mindreårige samt mod brugen af personfølsomme data i målretningen. Definition på personfølsomme data følger GDPR, dvs. data relateret til sundhed, religiøs overbevisning, seksuel orientering og race eller etnisk oprindelse. Herudover vil der være krav til flere muligheder for sporingsfri annoncering. Det betyder bl.a., at modtageren af annoncerne får et mere gennemsigtigt og informeret valg, herunder oplysninger om, hvordan deres data vil blive omsat til penge.

I Kreativtiet & Kommunikation er vi særligt opmærksomme på forbuddet mod målrettet reklame mod mindreårige. Det er fortsat meget uklart, hvordan det skal verificeres, og hvordan ‘målrettet’ defineres. Det er vigtigt, at definitionerne er entydige, så det reelt ikke ender som et mere generelt forbud mod målrettet reklame.

Vi er også opmærksomme på DSA’en og GDPR har flere snitflader, når det handler om brugen af personfølsomme data ifm. målrettet annoncering. Vi har allerede en GDPR-lovgivning, som tager højde for brug af data. DSA’en rammer ind i det samme. Der kan derfor opstå flere myndigheder eller tilsyn med kompetencer, hvilket som udgangspunkt er problematisk.

Samtykke og cookies
I lovpakken stilles der krav om, at det ikke må være vanskeligere eller tage længere tid for modtageren at nægte at give samtykke end at give samtykke, når det handler om fx cookies. Hvis en forbruger afviser eller trækker sit samtykke tilbage, så skal forbrugeren fortsat have andre muligheder for at få adgang til online-platformen, herunder “muligheder baseret på sporingsfri annoncering”. De nye regler inkluderer også et forbud mod “dark patterns”, dvs. interfacedesign for at nudge eller endda narre brugere til at tage en bestemt beslutning. Det betyder, at mange samtykkevinduer og -praksis skal ændres, hvilket potentielt ville reducere antallet af brugere, der accepterer målrettet annoncering.

Kreativitet & Kommunikation følger udviklingen tæt
Forude venter de afsluttende forhandlinger i EU-systemet. Konkret betyder det, at Europa-Parlamentet skal forhandle med medlemslandenes ministre, som skal komme frem til et endeligt lovkompromis. Ikrafttrædelsen af Digital Services Act ligger fortsat et godt stykke ude i fremtiden og vil tidligst træde i kraft i 2023. Men når lovgivningen rammer, så får den omfattende konsekvenser for store dele af branchen.

Kreativitet & Kommunikation følger udviklingen tæt. Vi er løbende i dialog med European Association of Communications Agencies (EACA), som er vores forlængede arm i Bruxelles for at sikre branchens interesser bliver varetaget samt at de forpligtelser, der følger med lovpakken, kan implementeres hos jer medlemmer med mindst mulig indvirkning på økonomiske og administrative omkostninger.

FAKTA
Læs pressemeddelelsen om vedtagelsen af Digital Services Act fra Europa-Parlamentet her.