Digital Services Act er trådt i kraft – læs om EU-lovens hovedtemaer og dens betydning for bureauer her

25. august trådte Digital Services Act (DSA) i kraft. Det stiller krav til nogle af verdens største platforme og tech-virksomheder – bl.a. om aktivt at bekæmpe online misinformation, systematisk fjerne indhold, at udgive transparensrapporter og meget mere. Bureauer vil indirekte blive påvirket DSA’en, da platformene for eksempel ikke længere må give mulighed for at målrette annoncer på baggrund af personfølsomme data.

Digital Services Act (DSA) er et EU-reglement, der pr. 25. august 2023 strammer vilkårene for virksomheder indenfor SoMe, e-handel og informationssøgning, og laver mere regulering af misinformation og reklamer målrettet børn. Tanken bag reglementet er bedre beskyttelse af de europæiske borgere online. Vi opridser den nye virkelighed herunder.

DSA’en omfatter følgende områder:

1. Ulovligt indhold
Der stilles højere krav om at monitorere ulovligt indhold, eksempelvis terrorrelateret indhold og seksuelt materiale med børn, og samtidig om systematisk at fjerne dette. Det skal desuden være nemmere for brugere at gøre opmærksom på ulovligt indhold, ligesom brugere der ofte poster ulovligt indhold hurtigere skal udelukkes fra en given tjeneste.

2. Misinformation, had og mobning
Hadefuldt og misinformerende indhold, der eksempelvis understøtter mobning og mistrivsel eller faciliterer ulovligheder, skal monitoreres. Tech-platformene skal årligt indlevere en rapport over potentielle risici for EU-borgerne ved at bruge deres platforme – dette indbefatter altså også, hvordan indhold, uden at være decideret ulovligt, kan have en skadelig effekt på brugerne, f.eks. psykisk. På den måde tvinges de til at tage stilling til, hvordan deres algoritmer anbefaler indhold, annoncer mm. til brugerne. Herefter skal virksomhederne implementere tiltag til bekæmpelse af de negative effekter – f.eks. ved justering af algoritmer, udvidet mulighed for forældrekontrol, mærkning af AI-genereret indhold og skærpet alderskontrol.

3. Brugerautonomi
Brugere skal sikres nemmere adgang til at personalisere og kuratere, det indhold de modtager, dette gælder også markedsføring og reklamer. Dét betyder bl.a. ”terms and conditions”-vinduet skal være mere tilgængeligt, tech-firmaerne/platformene skal være åbne om komponenterne i deres algoritmer, og de skal tilbyde minimum én algoritme-mulighed, der ikke baserer sig på indsamling af persondata.

4. Targeting og dark patterns
Platformene må ikke give mulighed for at målrette annoncer på baggrund af personfølsomme data (seksuelle orientering, politiske og religiøse overbevisninger, deres sundhedsdata med videre). De nye regler inkluderer også et forbud mod “dark patterns”, dvs. interfacedesign for at nudge eller endda narre brugere til at tage en bestemt beslutning. Det betyder, at mange samtykkevinduer og -praksis skal ændres, hvilket potentielt ville reducere antallet af brugere, der accepterer målrettet annoncering.

5. Transparens
Hvert halve år skal de omfattede platforme indgive rapport om, hvordan de opererer i Europa. Dette indbefatter blotlægning af, hvordan og af hvem indholdet på deres platforme bliver modereret. De skal samtidig opbevare information om, hvilke reklamer og kampagner, der har kørt på platformene. I rapporterne skal virksomhederne også oplyse om, hvordan de har bidraget til at bekæmpe trusler mod de europæiske samfund – herunder begrænsning af fundamentale rettigheder, såsom begrænsning af ytringsfriheden, valgsvindel og fremme af trusler mod folkesundheden.

Betydning for branchen
Bureaubranchen bliver påvirket af DSA, da reglerne pålægger de store platforme nogle rammer omkring fx online annoncering. På bureauerne bør man have øje for, om de nye bestemmelser i DSA’en påvirker effektiviteten af digitale kampagner på de store tech-platforme fremadrettet og overveje alternative strategier på baggrund af resultaterne i samspil med kunden.

Hos KreaKom, og i vores Europæiske paraplyorganisation EACA (European Association of Communication Agencies), følger vi naturligvis udviklingen og konsekvenserne.

Fakta:

  • Se hvilke virksomheder DSA’en omfatter her.
  • Læs de opdaterede DSA-politikker hos udvalgte tech-platforme: