Den kreative branche beskæftiger lige mange mænd og kvinder – men kvinders løn halter efter mænds

Den nye lønstatistik tilbyder indsigt i en branchestruktur, hvor det blandt andet fremgår, at kønsfordelingen i branchen er lige. Hermed aflives myten om, at reklame- og kommunikationsbranchen kun består af mænd. Men tallenene viser, at branchen ligner mange andre brancher: Mænd er overrepræsenterede i chef- og direktørstillinger. Og kvinder tjener mindre end mænd generelt på samtlige typer stillingsniveau.

Årets lønstatistik, som analysevirksomheden Kantar Gallup har gennemført på vegne af Kreativitet & Kommunikation, er netop offentliggjort, og der er flere interessante indsigter på et overordnet brancheniveau.

Af lønstatistikken, der baserer sig på knapt 2.000 indrapporteringer, fremgår det, at kønsfordelingen blandt medarbejdere i det kreative, rådgivende erhverv er lige. Konkret viser det sig, at branchen beskæftiger 51 procent kvinder og 49 procent mænd. Men på ledelsesniveau forholder det sig anderledes. Her fremgår det, at 64 procent er mænd i kategorien ’chef’, mens det i kategorien ’direktør’ er 71 procent, der er mænd.

”Lønstatistikken tegner et billede af, at vi har en lige kønsfordeling blandt medarbejdere, men desværre stikker det ud, at ledelsesniveauet er mandsdomineret. Det er fint at få målt temperaturen på arbejdet med at sikre en øget diversitet – også på ledelsesniveau – og med de dugfriske tal, kan vi desværre konstatere, at der er lidt vej igen,” siger Tine Aurvig-Huggenberger, der er direktør i Kreativitet & Kommunikation.

Kvindelige medarbejderes tjener generelt mindre end mænd
Af lønstatistikken fremgår det yderligere, at mænd har en højere indkomst end kvinder – uanset stillingsniveau. Som eksempel er kvinders løn 5 procent mindre, når det gælder juniormedarbejdere og 13 procent mindre i kategorien ’chef’.

Det er et nyt element i Kreativitet & Kommunikations lønanalyse, at kønsfordelingen i branchen er kortlagt, og vi følger udviklingen fremover.

Kreativitet & Kommunikations bestyrelse skal på deres møde i august diskutere den nye lønstatistik samt nye initiativer.

Fakta
Lønstatistikken og det bagvedliggende arbejde er gennemført af Kantar Gallup på vegne af Kreativitet & Kommunikation på tværs af hele branchen.

Du har mulighed for at tilgå statistikkens data via dashboard-løsning, hvis din virksomhed har afgivet løndata. Har du ikke adgang, så kontakt Kreativitet & Kommunikations analysechef, Carsten Lundsfryd, på cl@kreakom.dk eller tlf. +45 2530-3366.