Center for Cybersikkerheds anbefaling vedrørende TikTok

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har lavet en række anbefalinger for brugen af TikTok. Det er fortsat op til de enkelte virksomheder selv at vurdere brugen af forskellige apps.

Den etiske diskussion om valg og brug af forskellige sociale platforme og apps er ikke ny og kan ikke isoleres til et specifikt medie. Mulighederne for brug af eksterne medier og apps er mange – både når det gælder indhold, platforme, data mv.

Det er op til de enkelte virksomheder selv at vurdere brugen af forskellige apps. Som rådgiver kan man hjælpe kunden med tage oplyste valg og gøre dem opmærksom på og spørge ind til deres overvejelser og holdninger til medieetiske og juridiske dilemmaer, som er en naturlig del af et konstant foranderligt mediemarked.

På baggrund af nærværende diskussion er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om et generelt forbud mod brugen af TikTok, men at Center for Cybersikkerhed (CFCS) har lavet en række anbefalinger for brugen. Her fraråder de anvendelse af TikTok på tjenstlige enheder, som anvendes af statslige myndigheder. Den anbefaling går helt i tråd med CFCS’s mere generelle anbefalinger, bl.a. at de råder statslige myndigheder til, at der på medarbejdernes tjenstlige enheder, herunder mobiltelefoner, installeres så få apps som muligt og kun apps, der er relevante for medarbejdernes arbejdsopgaver.

For øvrige anbefaler CFSC at man laver en risikovurdering og på den baggrund tager stilling til brugen og til at være opmærksom på, hvilke adgange en app beder om, og hvilke data den indsamler. Det er således fx et personligt valg, hvilke apps man ønsker at installere på sin private telefon.

Læs CFCS’s anbefaling her.