Åbenhedsregister skal kaste lys over interesseorganisationers aktiviteter i EU

KreaKom har netop registreret sig i Europa-Kommissionens åbenhedsregister – the Transparency Register. Registret er en database, der skal sikre gennemsigtighed med politisk interessevaretagelse i Den Europæiske Union

Mange organisationer forsøger hver dag at påvirke EU-institutionernes lovgivningsproces og politikker. Åbenhedsregistret gør det synligt, hvem der arbejder for hvilke interesser, og hvor store deres budgetter er, og det er udviklet for at skabe mere demokratisk gennemsigtighed i EU.

Det skal sikre, at borgerne og forskellige interessentgrupper får mulighed for at følge lobbyisters aktiviteter.
Kreativitet & Kommunikation har netop registreret sig i databasen, og direktør Charlie Stjerneklar ser det som en selvfølgelighed, at KreaKom som indflydelsesindustriens interesseorganisation, også på EU-plan, bakker op om arbejdet for transparens i det europæiske demokrati:

”Kreativitet & Kommunikation er indflydelsesindustriens interesseorganisation. Vi repræsenterer de virksomheder, der arbejder med interessevaretagelse og indflydelse. Jeg ser det derfor som noget helt naturligt, at vi samtidig gør vores til, at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring vores egen interessevaretagelse. Og derfor også helt naturligt, at KreaKom bakker om etisk og transparent lobbyisme ved bl.a. at tilslutte os EU’s åbenhedsregister,.” siger Charlie Stjerneklar, direktør i Kreativitet & Kommunikation.

Åbenhedsregistret skal blotlægge alle aktive interesseorganisationer, der arbejder i EU, forstået på den måde, at møder, der drejer sig om udformning og gennemførelse af EU-politik, kan kun kan finde sted, hvis interesserepræsentanterne er registreret i EU’s åbenhedsregister.

Læs mere om registret her.