13 anbefalinger fra regeringens tech-ekspertgruppe: “Demokratisk kontrol med tech-giganternes forretningsmodeller”

Ekspertgruppen blev nedsat i 2022 under den daværende regering. Gruppen har undersøgt tech-giganters forretningsmodeller og er netop udkommet med 13 anbefalinger i rapporten: ”Demokratisk kontrol med tech-giganternes forretningsmodeller”

De 13 anbefalinger centrerer sig omkring fire delområder:

  1. Begrænsning af og klarere valg ift. tech-giganternes datahøst
  2. Begrænsning af tech-giganternes brug af fastholdelsesmekanismer
  3. Mere effektiv kontrol med tech-giganternes evne til at påvirke og forudsige adfærd
  4. Tech-giganternes ansvar ift. børn og unges adgang til platforme med ikke-alderssvarende indhold skal skærpes.

På tværs af de fire områder fylder beskyttelsen af børn og unge i flere af anbefalingerne. Hos Kreativitet & Kommunikation anerkender vi behovet for generelt at beskytte børn og unge på sociale medier og digitale platforme. Et centralt område, som blandt andet reguleres med EU-lovpakken Digital Services Act. Rapporten indeholder også punkter som større krav og gennemsigtighed i algoritmer samt håndhævelse af data og cookieregler.

”Jeg stemmer fuldstændig i regeringens holdning om at beskytte børn, når de begår sig digitalt, og der er også gode elementer i de tretten anbefalinger. Desværre er det også elementer i anbefalingerne, som vil resultere i nationale særregler, der hverken vil gavne forbrugere, børn eller erhvervsliv, og som ikke stemmer overens med nutidens medieforbrug. Vi har allerede EU-lovgivning, som har til formål at skulle beskytte børn og unge mod bl.a. målrettet reklame. Jeg har svært ved at se, hvilken effekt vi ønsker at høste af et nationalt, generelt forbud mod målrettet reklame for alle forbrugere, som ekspertgruppen anbefaler, udover at danske virksomheder mister substantiel konkurrenceevne i forhold til europæiske konkurrenter,” siger direktør i Kreativitet & Kommunikation, Charlie Stjerneklar, og fortsætter:

”Danmark er ikke stort nok til at kunne fremtvinge ændringer i det digitale økosystem. Det vil formentligt blive stort set umuligt at håndhæve de love, man vil indføre nationalt. Harmoniserede regler på tværs af grænser giver de bedste resultater, og vi kan ikke opfinde noget alene fra dansk side. Jeg noterer mig, at regeringen nu igangsætter arbejdet med at få udarbejdet lovforslag. Her forventer jeg selvfølgelig at både KreaKom og vores medlemmer får en invitation til at være med i det arbejde, så en eventuel lovgivning bliver udarbejdet med virkeligheden for øje og alle relevante perspektiver og eksperter bringes i spil,” siger Charlie Stjerneklar.

FAKTA