Mundtlig formidling

Arrangement

Lær at tale overbevisende, autentisk og med en personlig stemme, så du bliver hørt, husket og taget alvorligt.
Intet er så overbevisende som mundtlig formidling. Vi vurderer andre, og vurderes også selv, på det indtryk vi efterlader, når vi har talt.
Du kender sikkert udmærket talesituationer fra fester, konferencer, møder og debatter, hvor du og en anden har forholdt jer til, hvilket indtryk, eller mangel på samme, taleren efterlod.

Ingen personlig branding kan måle sig med det talte ord. Mundtlig formidling kan få gåsehuden frem eller øjenlågene til at glide i. På dette kursus lærer du både at blive bedre til det første og undgå det sidste.
Dette særlige kursus har fokus på mundtlighed som påvirkningsfaktor, talerens troværdighed og hvad det vil sige at have autenticitet som formidler.
Du arbejder intensivt med din personlige gennemslagskraft, fremtoning og mundtlighed som unik personlig branding.

På kurset lærer du at:

  • formidle et overordnet budskab til særlige modtagere
  • hvad der påvirker modtageres opfattelse af troværdighed
  • kende til autenticitet som afgørende virkemiddel
  • forstå tillid som et kommunikationsredskab
  • arbejde med historier – ‘passionsfortællinger’
  • skelne mellem de klassiske talegenrers appelformer

Hvem bør deltage i kurset?
Kurset er for dig der ønsker at tage ordet og gøre indtryk. Både ledere, mellemledere, politikere, journalister, offentlige undervisere og private formidlere vil have glæde af kurset.Kort sagt; alle der har brug for at tale foran et større eller mindre publikum.

Undervisningen
Kurset ledes af en underviser med meget stor indsigt i, hvordan mundtlig formidling virker og påvirker.
Der arbejdes med både teori og praksis, og som kursist kommer du ofte til at tage ordet foran holdet for at afprøve de virkemidler kurset præsenterer. Forløbet er arbejdsintensivt, fordelt på to moduler og afsluttes med en mundtlig eksamen, der skal vise at kursisten både kan tage ordet, argumentere, men også demonstrere hvad der virker autentisk, troværdigt og tillidsopbyggende i mundtlig formidling.

Undervisningsdage
12/03
13/03
29/04
30/04

Niveau og adgangskrav
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau, og har et omfang på 5 ECTS.
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om dispensation