Schultz J & Goll

Trusted Advisors
Vi fokuserer på substans. Fordi substans er den konkrete forskel, virksomheder skaber med deres forretning – for mennesker og samfund. Vi tror på, at handlinger og konkrete indsatser er den stærkeste kommunikation om, hvad vi er, og hvad vi vil.

Schultz J & Goll bidrager til målbare løsninger og forandringer. Vi gør det ved at rådgive og bistå virksomheder og organisationer med at udvikle kommunikation og handlinger, der fremmer løsninger på komplekse problemstillinger – og ved at være det kommunikationshus, der bedst forstår virksomheders forretning, lederes handlerum, organisations drivkraft, mediernes logik og samfundets politiske processer.

Teamet består af en række specialister, der tilsammen udgør kommunikationshuset for den positive, konstruktive magt, der trækkes ud af de lukkede rum og involverer dem, der kan og skal finde løsninger. Det er derfor, vi findes.