The Accelerator Program: INSPIRATION

Inspiration kan komme mange steder fra. I dette modul tager vi på studietur til London, hvor vi ser på alt fra bureaukoncepter, forretningsidéer og street kultur, til kreativitet, arbejdsmetoder og de fysiske rammer. Modulet giver de studerende international viden og ny inspiration udefra.

På studieturen vil de studerende:

  • Besøge forskellige udenlandske bureauer
  • Få indblik i forskellige forretningskoncepter, processer og metoder
  • Opnå international indsigt og ny inspiration
  • Se hvordan de fysiske rammer påvirker måden hvorpå bureauerne arbejder
  • Besøge udstillinger, museer eller kulturinstitutioner
  • Få palette af idéer med hjem til fremtidens bureau

UDBYTTE

Gennem studieturen tager de studerende ny viden med hjem til bureauerne. Turen giver mulighed for at spotte nye tendenser, få nye input og se måden hvorpå bureauer arbejder på i Danmark i et større perspektiv.