Styr kommentarsporet: Moderation på sociale medier

Arrangement

På dette kursus lærer du at moderere samtalen med brugerne, så du kan sikre den gode tone, nedtrappe konflikter, håndtere kriser og undgå shitstorms på sociale medier.

Er du community manager eller bestyrer af en virksomheds Facebook-side, Instagram-profil, LinkedIn-gruppe eller YouTube-kanal, er det ikke længere nok kun at poste indhold. For brugerne vil tale med dig – og med hinanden – og det er din opgave at holde samtalen på sporet.
Og at lede og moderere samtalen på en Facebook-side, i en LinkedIn-gruppe eller i en Instagramtråd, er et håndværk, der kræver både sproglig finesse og forståelse for grundlæggende sprogpsykologi.
Du skal kunne lede samtalen i den rigtige retning og sørge for at alle holder øjenene på bolden, du skal håndhæve sidens regler uden at komme i klammeri med brugerne og du skal sørge for at holde humøret højt mens du lærer en kommentartråd at tale ordentligt til hinanden. Du skal desuden kunne reagere hurtigt, når der er optræk til ballade – både ved at svare hurtigt, men også ved at eskalere en eventuel problemsag ind i organisationen.

På dette kursus lærer du at forstå hvordan digitale samtaler fungerer. Og du får en grundig indføring i de teorier og metoder, der ligger til grund for god moderation på sociale medier. Du får en række konkrete redskaber, der er nødvendige i dit arbejde som moderator eller community manager.
Du lærer at bruge sproglig finesse, at være hurtig på tasterne og evnen til at analysere en bruger baseret på to linjers tekst og et profilbillede, samt en grundlæggende forståelse for psykologien bag de mere aktivistiske brugere. For hvornår vil de dialogen med jer – og hvornår er de i kommentarsporet for at drille, for at påvirke politisk, for at sprede fake news eller for at afspore debatten?

Kurset har fokus på de svære samtaler. Du lærer at håndtere de svære dele af moderation, som vrede kunder, brugere der lyver, trolling og shitstorms. Du får konkrete modtaktikker til trolling, og du lærer at moderere de kunder, der gerne vil dialogen med jer, men som er rasende.

På kurset udarbejder du en moderationsmanual, som dokumenterer både stil, tone-of-voice og beredskaber for jeres organisation på de forskellige platforme, I bruger.

På dette kursus lærer du at:

  • forstå og føre digitale samtaler på skrift
  • anvende forskellige moderationstaktikker overfor forskellige målgrupper
  • analysere og producere din egen organisations tone-of-voice
  • håndtere forskellige typer trolde, digital chikane og digital aktivisme
  • forstå hvor oplevelsen af retfærdighed kommer fra, og arbejde med den i praksis
  • nedtrappe vrede på skrift ved at skelne mellem forskellige kommunikationstyper
  • arbejde strategisk med konfliktnedtrappende kommunikation.Kurset er for dig

Kurset er ikke et begynderkursus. Du er allerede moderator, har prøvet, at en tråd løber løbsk og evt. er blevet generet af trolling eller shitstorms.

Sådan foregår undervisning
Kursets tre undervisere er erfarne indenfor hver deres felt og vil veksle mellem grundig indføring i de teorier, der er omdrejningspunktet for kurset, og særdeles praktiske øvelser. Du kommer til at skrive, give sparring på andres svar, analysere adfærd hos brugerne, tegne personaer, lave en moderations-simulation og meget andet.
Du skal inddrage eksempler fra din egen organisations sociale medier profiler. Derfor skal du have adgang til de profiler du vil basere din moderationsmanual på.
Kurset har et pensum på omtrent til 500 normalsider. Teksterne er både på dansk og engelsk. Du skal købe en bog og et trykt kompendium, som skolen producerer.
Kurset består af to moduler, som hver består af to hele seminar-dage. Mellem modulerne skal du løse mindre hjemmeopgaver. Efter modulerne skal du lave en eksamensopgave.
Medbring en computer eller en tablet.

Undervisere
Katrine Emme Thielke
Cand.mag. i Lingvistik og Informationsvidenskab. Hun er ekstern lektor på KU og underviser i “sociale medier i strategi og kommunikation” på diplomuddannelsen. Katrine underviser på dette kursus i grundlæggende sprogpsykologi og analysemetoder for digitale samtaler.

Nana Dall
Professionel konfliktmægler og har flere års erfaring med håndtering af konflikter og forebyggelse heraf. Hun arbejder som konfliktmægler og underviser, laver ledelsesrådgivning og har yderligere arbejdet med håndtering af beklagelser af klager i det private såvel som det offentlige med fokus på kunde og borgertilfredshed.

Maia Kahlke Lorentzen
Cand. mag i Film og Medievidenskab. Maia har manges års erfaring med at bruge sociale medier til mobilisering fra sin tid i Amnesty og Greenpeace. Hun er tech-aktivist, træner og foredragsholder og beskæftiger sig med digital sikkerhed, online chikane og internetkultur. På kurset underviser hun i trolling og modtaktikker.

Undervisningsdage
11/04
12/04
22/05
23/05
Eksamen: 24/06 (online aflevering)

Niveau og adgangskrav
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau, og har et omfang på 5 ECTS point.

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om dispensation.