Krisekommunikation

Arrangement

Er du forberedt på at håndtere kritiske journalister, usikre medarbejdere og utilfredse kunder, når krisen rammer? Lær hvordan du opbygger et stærkt beredskab, så du kan stå fast selvom mediestormen raser med vindstyrke 12.
Vi lever i et risikosamfund, hvor kriser er på mediernes dagsorden. Alle organisationer er i konstant fare for at komme i en krise, hvor kommunikationen spiller en central rolle for udfaldet.

På dette kursus ser vi på de typiske former for kriser og deres stadier og på, hvordan vi i praksis kan håndtere kommunikationen både eksternt og internt i en krisesituation.
Vi arbejder med konkrete cases og analyserer krisefølsomhed og kriseforløb på baggrund af centrale teorier og modeller inden for krisekommunikation.

På kurset lærer du at:

  • vurdere en organisations krisefølsomhed
  • forstå hvorfor kriser opstår, og hvordan de kan udvikle sig
  • kortlægge krisekommunikationensinteressenter
  • håndtere kommunikationen under og efter en krise
  • udvikle et kriseberedskab i din egen organisation

Underviser
Anders Krarup
Journalist, chefrådgiver siden 2004 i Krarup & Kompagni ApS med særligt fokus på krisehåndtering, budskabstræning, analyse & strategi. Underviser på Update, CBS og AAU. Tidl. chef i DR, TV 2, Telia og HUR.

Undervisningsdage
28/03
29/03
07/05
08/05

Niveau og adgangskrav
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau, og har et omfang på 5 ECTS point.
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om dispensation.