Grundlæggende ledelse

Arrangement

Dette kursus klæder dig på til mange af de udfordringer, du vil opleve i din rolle som leder.
Få 5 dage med ny inspiration og faglig viden.

Skab resultater gennem dine medarbejdere.
Bliv klædt på med konkrete redskaber og ny inspiration til din rolle som leder. Kurset er velegnet til nye og nuværende ledere, der ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration.

Kurset i 5 moduler kombinerer deltagernes ledererfaringer, teoretiske input og konkrete øvelser – med fokus på at deltagerne afprøver metoder i egen virksomhed, får feedback, reflekterer og prøver igen.

Kursets forløb

Før kurset
Udfylder du en online JTI-personlighedsprofil og modtager en kollektiv tilbagemelding med individuel JTI-afklaring. Inden kurset modtager du en velkomstpakke med praktisk information og opgaver. Foruden udførelse af opgaver skal du også inden kurset afklare mål og ønskede effekter af deltagelsen med din nærmeste leder.

Under kurset
Integreres din JTI-personlighedsprofil, og mellem kursusmodulerne arbejder du med konkrete forhold i din egen virksomhed med udgangspunkt i kursets temaer, samt din målafklaring med nærmeste leder.

Datoer og indhold
Kollektiv JTI-tilbagemelding afvikles torsdag d. 7. februar 2019 fra kl. 13.00-16.00.

Modul 1: Tirsdag d. 19. februar 2019: Din lederrolle – autoritet og integritet
Perspektiver på ledelse, lederrollen og dilemmaer
Autoritet og autenticitet som leder
Feedback ledelsesværktøj
Ledelseskommunikation

Modul 2: Tirsdag d. 12. marts 2019: Arbejdsmiljøledelse og situationsbestemt ledelse
Lederens rolle og ansvar i forhold til arbejdsmiljø
Delegering af ansvar og opgaver
Matching af ledelsesstil med medarbejderens udviklingsbehov

Modul 3: Torsdag d. 11. april 2019: Ret og pligt i ansættelsesforholdet & lederens samtaler
Rettigheder og pligter som leder
Regler for ansættelse, advarsler, afskedigelser og sygdom
Håndtering af vanskelige samtaler

Modul 4: Torsdag den 9. maj 2019: Motivation og forandringsledelse
Lederens motivation
Motivering af medarbejderne
Håndtering af modstand mod forandring
Medarbejderudviklingssamtalen

Modul 5: Tirsdag den 11. juni 2019: Teamledelse og konflikthåndtering
Teamledelse og teamperformance
Relationer og samarbejde
Konflikthåndtering
Læringsopsamling

Alle modul bliver afholdt fra kl. 9.00-16.00.

Frister
Tilmeldingsfrist d. 20. januar
Afmeldingsfrist d. 20. januar