Den nye ferielov

Arrangement

Danmark har fået en ny ferielov.
Det betyder blandt andet, at vi overgår til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, vi kender i dag.
Det medfører en lang række andre ændringer af praktisk og økonomisk karakter.
På kurset giver vi dig et overblik over de nye regler samt overgangsordningen fra det gamle til det nye feriesystem.

Loven blev vedtaget den 25. januar 2018, og vil træde i kraft den 1. september 2020, men får allerede virkning for ferie optjent i 2019.

Undervisere
Katja Holbech Mårtensen, advokat, Dansk Erhverv
Katrin Grøn Seirup, souschef, chef for hotlinen, Dansk Erhverv
Jesper Hollegaard, advokat, Dansk Erhverv

Frister
Tilmeldingsfrist d. 9. december 2018
Afmeldingsfrist d. 9. december 2018