Den nye ferielov

Arrangement

På kurset giver vi dig et overblik over de nye regler og overgangsordningen fra det gamle til det nye feriesystem.

Danmark har fået en ny ferielov. Det betyder blandt andet, at vi overgår til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, vi kender i dag. Det medfører en lang række andre ændringer af praktisk og økonomisk karakter.

Loven blev vedtaget den 25. januar 2018, og vil træde i kraft den 1. september 2020, men får allerede virkning for ferie optjent i 2019.

 

Frister
Tilmeldingsfrist d. 18. januar 2019
Afmeldingsfrist d. 20. januar 2019