The Accelerator Program

The Accelerator Program er en uddannelse for talenter fra kommunikations- og reklamebranchen. For ambitiøse medarbejdere, som ønsker at bidrage til at øge virksomhedens indtjening og sikre dens fulde kompetencer.

Hvorfor vælge The Accelerator Program?

En The Accelerator Program-dimittend får en dybere forståelse for arbejdet i kommunikations- og reklamebranchen; for det, der skaber værdi, stærkere strategier, et højere kreativt niveau, bedre forretningskoncepter og kunderelationer. Efter endt uddannelse har dimittenderne vist at forøge værdien i de opgaver, deres virksomhed udvikler for kunder og bidrager mere aktivt til den generelle værdiskabelse og rentabilitet i virksomheden.

Langt de fleste studerende får nye ansvarsområder eller lander i en ny position på deres arbejdsplads efter endt uddannelse.

The Accelerator Program er den eneste uddannelse i Danmark, hvor der er
mulighed for at efteruddanne medarbejderne i forhold til at arbejde tværfagligt i
branchen. The Accelerator Program er en diplomuddannelse, det vil sige, at det er en videregående uddannelse på BA-niveau.

Hvem læser The Accelerator Program?

The Accelerator Program er for unge, ambitiøse talenter med 2-5 års erfaring, der ønsker et springbræt til det næste niveau i deres karriere. Mange af de studerende på The Accelerator Program er særligt udvalgt af deres arbejdspladser. Med uddannelsen accelerer de både deres egen karriere og virksomhedens kunnen og indtjeningsmuligheder.

Uddannelsen er tilrettelagt for talenter på tværs af fagområder: kreative, projektledere, tekstforfattere, PR-konsulenter, mediefolk og strateger. For hvert modul arbejdes der med, hvordan ny viden kan være værdiskabende for netop den virksomhed, man arbejder hos.

På uddannelsen er der moduler inden for fagområderne: Kreativitet, Forretningsforståelse, Kunderejsen, Inspiration og Bureauvirksomhed.

Kreativitet & Kommunikation giver 15.000 kr. i tilskud pr. studerende fra en medlemsvirksomhed.

Derfor The Accelerator Program

The Accelerator Program binder det vi laver i reklamebranchen sammen fra a-z. Man er nede i drift, forretning på bureauet, den kreative proces og kundedelen. Man får en bedre forretningsforståelse for bureauet og for kundens forretning.

DimittentThe Accelerator Program

Praktisk information

The Accelerator Program løber over 7 måneder, og hvert modul kræver en estimeret 140 timers arbejdsindsats, inkl. eksamen og forberedelse. En dybdegående uddannelse blandt de brancherelevante uddannelses- eller kursustilbud, vi har herhjemme.

Vi byder velkommen til 2023-holdet velkommen til foråret.

Hele forløbet koster 44.500 kr. ekskl. moms per studerende. De 44.500 kr. er eksklusiv omkostninger til studieturen til London.

Kreativitet & Kommunikation giver 15.000 kr. i tilskud pr. studerende fra en medlemsvirksomhed.

Optagelse

I forbindelse med optagelsen har KEA behov for den studerendes eksamensbevis fra tidligere uddannelse på videregående niveau samt CV. Dokumenterne anvendes i KEAs vurdering af, om den studerende opfylder betingelserne for at kunne blive optaget på The Accelerator Program.

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med optagelsesskeamet – eller udfyldelse af skemaet – kan du kontakte KEA på +45 2178 6338 eller send en mail på kawe@kea.dk så hjælper de dig hurtigt videre.

Via tilmeldingslinket vil du – efter at have udfyldt oplysningerne i skemaet – få et særskilt link i din mail-boks, hvor vi beder dig om at uploade den nødvendige dokumentation.

Har du spørgsmål til The Accelerator Program? Eller vil du høre mere om uddannelsen? Få besøg på af Henrik Jensen, direktør i Brandse & Co. og garvet fagmodulansvarlig på Bureauvirksomhed og Forretningsforståelse, og Sofie Antorini, The Accelerator Program-ansvarlig hos Kreativitet & Kommunikation, som kan gøre jer helt skarpe på alt lige fra praktiske spørgsmål, til hvorfor The Accelerator er en vigtig investering og hvilken værdi den kan give bureauet.

Skriv til os på info@kreakom.dk for mere info.