Virksomheders transaktionsomkostninger ved udbud

Denne rapport præsenterer resultaterne af et forskningsprojekt om private virksomheders transaktionsomkostninger ved at deltage i offentlige udbud. Dataindsamlingen er blevet gennemført i perioden oktober til december 2016. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Center for forskning i offentligt-privat samspil, ledet af professor Ole Helby fra RUC, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Projektets dataindsamling er finansieret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, mens deltagerne fra COPS har finansieret udarbejdelsen af rapporten.

 

rapport-transaktionsomkostninger-ved-udbud