Medlemskab

Bliv medlem
 

Kreativitet & Kommunikation er brancheforeningen for alle, der beskæftiger sig med rådgivning, kreativitet og kommunikation. Sammen med Dansk Erhverv udgør vi en stærk kombination, med adgang til et omfattende forretningsmæssigt netværk, øget politisk indflydelse samt en lang række rådgivnings- og serviceydelser.

Som medlem af Kreativitet & Kommunikation opnår I en lang række fordele som blandt andet omfatter:

  • Konkrete besparelser.
  • Gratis specialiseret rådgivning.
  • Adgang til branche-netværk, medlemsmøder, events, awards og uddannelser.
  • Branchetal om udviklingen i branchen.
  • Certificering og markedsføring af jeres virksomhed.
  • Adgang til den økonomisk attraktive DA-barselsfond og vores fordelagtige pensionsordning.
Medlemsfordele
 

Ordnede forhold og medlemsskab af Dansk Erhverv

Kreativitet & Kommunikations medlemmer er kendetegnet ved en høj professionel standard, der reguleres gennem vedtægter, medlemsaftaler og etiske regler. Som en service til vores medlemmer har vi derfor udarbejdet en række retningslinjer for samarbejde mellem kunde og bureau, herunder Kreativitet & Kommunikations standardkontrakt, retningslinjer for bureaukonkurrencer samt udbudsguiden i forbindelse med offentlige udbud.

Er I medlem hos os, er I også automatisk medlem af Dansk Erhverv. Det giver mulighed for også at drage fordel af de store mængder ressourcer og kompetencer, der ligger hos Dansk Erhverv; såsom rådgivning- og videnservice. Desuden har I mulighed for at blive omfattet af DA-barsel (privat barselsfond).

Kreativitet & Kommunikation har derudover indgået en fordelagtig samarbejdsaftale med PFA Pension, som giver mulighed for, at bureauet kan tilbyde sine medarbejdere fordelagtige pensionsvilkår.

 

Netværk

Hos os får I en platform for dialog, samarbejde og vidensdeling på tværs af branchen. Vi faciliterer løbende arrangementer, konferencer og events der giver vores medlemmer fantastiske muligheder for at netværke og finde nye samarbejdspartnere på tværs af branchen.

Vores arrangementer giver altid rig mulighed for at netværke og finde inspiration blandt deltagerne. Sammen med vores fantastiske medlemmer skaber vi en stemning og et miljø der fordrer vidensdeling, samarbejde og fælles inspiration.

 

Politisk indflydelse

Som brancheorganisation har Kreativitet & Kommunikation ofte afgørende indflydelse på udformningen af lovgivning og vejledninger inden for forbruger-, markedsføring-, medier og kommunikationsområderne. Vi gør en dyd ud af at sætte dagsordenen og udvikle nye ideer, så politikerne og myndigheder også får noget ud af samarbejdet med os. Vi arbejder konstant benhårdt for at finde de bedste politiske løsninger og rammevilkår for vores medlemmer. Konkret betyder det, at vi altid har nye lovinitiativer og eksisterende love i søgelyset. Det seneste år har vi fx haft politisk indflydelse inden for områder som reklameafgiften, databeskyttelsesforordning, nye cookieregler, udbud, medieforlig og markedsføringsloven.

Kreativitet & Kommunikation er også høringsberettiget i forbindelse med regulering af lovgivning, retningslinjer og vejledninger. På lovområdet kæmper Kreativitet & Kommunikation for at fremme selvregulering frem for lovgivning. Vi er derfor repræsenteret i flere udvalg, der arbejder med selvregulering som for eksempel Alkoholreklamenævnet. Vi har desuden formandskabet i Markedsføringsudvalget under ICC Danmark.

 

Certificering

Formålet med certificeringen er, at positionere Kreativitet & Kommunikations medlemsbureauer som professionelle og kompetente, at udvikle medarbejdernes kompetencer inden for markedsføringsjura, at sikre at bureauledelsen lever op til sine ansættelsesretlige forpligtelser, at sikre medlemsbureauerne en fordel i forbindelse med bureaukonkurrencer og offentlige udbud. Og ikke mindst at vise omverdenen, at Kreativitet & Kommunikation og Kreativitet & Kommunikations medlemmer tager markedsføringsjura, arbejdsmarkedsforhold og etik seriøst.

Kreativitet & Kommunikation udbyder løbende kurser, så er jeres bureau ikke allerede certificeret, så skynd jer at tilmelde bureauet.

Certifikatet er bureauets bevis på, at det har gennemgået og bestået Kreativitet & Kommunikations reklamejuridiske og ansættelsesretlige kursus. Det er bureauet, der opnår certificering – ikke de personer, der har deltaget i kurserne. Certificeringen er gældende i 4 år, hvorefter der skal ske en re-certificering.

Hvis du ønsker, at dit bureau også skal certificeres

– kontakt Maria Vegger Bjerrehuus +45 41 31 60 09

Juracertificerede Kreativitet & Kommunikation bureauer:

3rdDimension Experience Management ApS
AdPeople
Advance A/S
Aarhuskontoret + Elektrisk
Director A/S
Dreyer+Kvetny
envision A/S
Havas Worldwide Copenhagen
Hjaltelin, Stahl & Co.
Inmind
Lowe Friends Gruppen (hører med til Signatur)
Lysholm Reklamebureau A/S
Mediabroker A/S
Nørgård Mikkelsen A/S
Public
Recommended A/S
Relevans ApS
Responsive A/S
Scanad Evolution Agency A/S
STÆRK reklamebureau A/S
Sunrise Reklamebureau A/S
Saatchi & Saatchi A/S
Umwelt A/S
Vivaki Denmark
We Love People
X2M Denmark

 

Kompetanceudvikling og vidensdeling

Hvert år afholder Kreativitet & Kommunikation Advertising Effectiveness Award (AEA). AEA beviser at markedsføring og kommunikation virker og de mange cases, der hvert år sendes ind, dokumenterer den værdi, bureauer skaber for deres kunder. En AEA i samlingen er et af de mest effektive salgsargumenter overfor nye såvel som eksisterende kunder.

Kreativitet & Kommunikation afholder løbende desuden en lang række kurser og seminarer, der alle tager udgangspunkt i hvad vores medlemmer behov. Vores arrangementer holder medlemmernes medarbejdere ajour med relevante emner, såsom status på politisk arbejde, ny reklamejuridisk lovgivning og resultater af brancheanalyser. Derudover afholder Kreativitet & Kommunikation en lang række kurser, seminarer og arrangementer, som er med til at udvikle og synliggøre dit bureau og dine medarbejdere.

Her kan du se vores aktuelle arrangementer.
 

Analyse og statistik

Kreativitet & Kommunikation udfører mange forskellige analyser og statistik. Det gør vi for at løbende at følge udviklingen i branchen til gavn for vores medlemmer og for at synliggøre branchen i dansk erhvervsliv. Her er nogle eksempler:

Vores årlige branchestatistik giver medlemmerne et præcist billede af branchens udvikling og giver benchmark-tal for de enkelte bureauers performance

Kreativitet & Kommunikations Mediaindex viser udviklingen i medieomsætningen i Danmark og udgør et vigtigt pejleinstrument for mange medlemmer

Specialiseret lønundersøgelse med de mest anvendte jobfunktioner i branchen– tal der dog er forbeholdt CEO’s.

Tilbyder mediesystemer som et løbende abonnement på attraktive priser og øvrige vilkår. Mediesystemerne giver dokumentation af effekt og udgør vigtig beslutningsstøtte for markedsføring.

Derudover gennemfører vi en lang række analyser, opgørelser og statistikker med vores samarbejdspartnere om økonomi og erhvervsvilkår, som Kreativitet & Kommunikations medlemmer også har adgang til i kraft af deres medlemskab.

 

Juridisk ekspertise

Som medlem af Kreativitet & Kommunikation får I adgang til omfattende og specialiseret juridisk rådgivning og sparring inden for markedsføring, personalejura og HR. Vi har også et omfattende samarbejde med andre jurister/advokater både herhjemme og i norden. Det gør os i stand til at rådgive vores medlemmer i problemstillinger i både ind- og udland.

Vi tilbyder løbende virksomhedsbesøg og undervisning hos vores medlemmer. Er der behov for det, rykker vi hurtigt ud på arbejdspladsen til en konkret opgave, hvad enten den er juridisk, kommunikationsmæssig eller andet.

Vores juridiske team udarbejder også branchestandarder, standardaftaler, retningslinier og meget andet. De sikrer ensartetede og gennemsigtige vilkår på markedet med relevante aktører.