Medieauditør

Kreativitet & Kommunikation har udarbejdet det første sæt anbefalinger til valg af medieauditør.

Vi er helt opmærksomme på, at kunderne visse tilfælde kan have et legitimt ønske om at få vurderet, hvordan medieudgifterne bliver anvendt for derved at kontrollere udbyttet og effektiviteten af deres medieinvesteringer.  Men da en medieaudit som oftest er en både ressourcetung og tidskrævende opgave, forudsætter det, at medieauditøren har den rette faglighed og korrekte etiske procedurer.
Desværre ser vi et voksende antal sager, hvor kunderne har gjort brug af mindre seriøse auditører, hvor etikken ikke har været på plads.
Det er vores forhåbning, at disse anbefalinger vil medvirke til at ændre dette forhold, således at kundernes legitime auditørbehov i fremtiden bliver dækket af seriøse auditører.

Anbefalingerne er tænkt som en hjælp til kunderne når de går ind i overvejelserne om at gøre brug af en medieauditør, således, at der skabes en rimelig interesseafvejning mellem kundens mulighed for kontroladgang og bureauets beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Du kan finde anbefalingerne HER.

You can find the recommendations in English HERE