Mediaindex Februar 2018

 

OM MEDIAINDEX
Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark, og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark. Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat. Mediaindex opgøres hvert kvartal i forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne.

 

Mediaindex udvikling

Index er sat i forhold til tilsvarende periode sidste år. Mediaomsætning i indrykningsperioden er opgjort som bruttotal efter rabat. Baseret på indberetninger fra udvalgte bureauer, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark.
Grundet en uhensigtsmæssighed i indrapporteringen til Mediaindexet i marts, har annonceomsætningen på nogle af mediakategorierne ændret sig. Nedenstående er den opdaterede version.

 

Mediaindex fordeling februar