Mediaindex 1. halvår 2017

Bureauernes samlede annonceomsætning 1. halvår 2017 ender med en svag vækst på 1%

 

Bureauernes samlede danske annonceomsætning ender op med en svag vækst på 1% svarende til 2.114 mia. kr.  Den samlede indrykning (inklusiv udenlandske medier) vokser ligeledes med 1% svarende til 2.533 mia. kr. Det viser de nyeste tal fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex.

TV står for den største del af annonceomsætningen og udgør 1,031 mia. kr. Det er et fald på 4% sammenlignet med 1. halvår 2016. Dermed udgør TV omkring 41% af den samlede annonceomsætning. Til sammenligning lå andelen på omkring 42% i 1. halvår 2016.

Igen i år vokser bureauernes annonceomsætning på de digitale medie-platforme. I tråd med tidligere år, udgør det vækstmotoren i den samlede danske medieindrykning, med en samlet vækst på 15%. Dermed ender den samlede digitale annonceomsætning på 952 mill. kr. Search ender på 150 mill. kr., hvilket svarer til en vækst på 13%. Andre digitale medier ender på 802 mill. kr. svarende til en vækst på 15%. Omsætningen på de digitale medie-platforme udgør nu omkring 38% af bureauernes samlede annonceomsætning i Danmark.

Bureauernes annonceomsætning på de traditionelle print platforme falder samlet set med 15% og ender på 240 mill. kr. I tråd med tidligere år oplevede dagblade og magasiner/ugeblade de største fald på 27%. Dermed blev der i 1. halvår 2017 brugt omkring 42 mill.kr. mindre i annoncekroner på printmedierne sammenlignet med samme periode i 2016.

Til trods for faldet udgør printmedierne stadig  9,7% af bureauernes samlede danske annonceomsætning i 1. halvår 2017.

For andre medier er der sket et lille fald på 2% svarende til 6 mill. kr.  Faldet er primært drevet af annonceomsætningen på Biograf, der falder med 6%. Dermed ender den samlede annonceomsætning på Biograf på 35,6 mill. kr.

Radio oplever en svigtende annonceomsætning i maj/juni og ender på 73,5 mill. Det svarer til en vækst på 3%.

Efter en god januar har Outdoor de efterfølgende måneder oplevet en svigtende annonceomsætning sammenlignet med samme periode i 2016. Til trods for dette  ender den samlede annonceomsætning for Outdoor på 112 mill. kr. Det svarer til en vækst på 4%. Væksten er primært drevet af den høje omsætning i januar.