Jura

Fri juridisk rådgivning til Kreativitet & Kommunikations medlemmer.
 

Reklamejura og markedsføringsret

Alle medlemmer af Kreativitet & Kommunikation kan få rådgivning hos jurister med speciale i reklamejura og markedsføringsret. Dette skal sikre, at Kreativitet & Kommunikations medlemmer har det fornødne indblik i junglen af paragraffer som regulerer branchen. Juristernes rådgivning tager typisk udgangspunkt i en konkret idé eller kampagne, som bureauet har udviklet til en kunde, men de kan også hjælpe med mere generelle spørgsmål.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Når du har brug for hjælp i personalejuridiske sager, kan du kontakte Dansk Erhvervs jurister. De kan hjælpe dig med alle slags ansættelsesretlige spørgsmål bl.a. i forbindelse med ansættelser og afskedigelser, bonusaftaler, virksomhedsoverdragelse, ligebehandling, kollektive afskedigelser, barselsregler m.v. Dansk Erhverv kan også yde advokatbistand i forbindelse med eventuelle ansættelsesretlige konflikter med medarbejderne. Herudover kan Dansk Erhverv tilbyde udarbejdelse af ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter, og personalehåndbøger, samt servicetjek heraf.

 

Selvregulering

Hos Kreativitet & Kommunikation er vi stærke fortalere for selvregulering. Selvregulering fungerer effektivt og har bl.a. den styrke, at der ved frivillige aftaler frem for egentlig lovgivning, skabes et langt større engagement hos de involverede parter. Kreativitet & Kommunikation deltager aktivt i og har været med i udviklingen af selvregulering indenfor bl.a. fødevarereklamer rettet mod børn og markedsføring af alkohol. Derudover har Kreativitet & Kommunikation også egne etiske retningslinjer, som medlemmerne lever op til.

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer pdf
 

ICC – internationalt selvreguleringskodeks

Ansvarlig reklame og kommerciel kommunikation, der baseres på selvregulering med stor opbakning, er et udtryk for erhvervslivets anerkendelse af dets samfundsmæssige forpligtelser. ICC repræsenterer tusinder af medlemsvirksomheder fra over 140 lande. Som handelsorganisation har ICC blandt andet til formål netop at fremme en høj etisk standard på markedsføringsområdet gennem selvregulering. Kreativitet & Kommunikation har medvirket til revisionen af ICC- kodeks. Ud over de generelle regler indeholder kodeks regler om særligt salgsfremmende foranstaltninger, sponsering, direkte markedsføring, brug af elektroniske medier og telefoni samt anvendelse af miljøpåstande i kommerciel kommunikation.

ICC kodes for reklame og markedskommunikation 2011
 

Kodeks for fødevarereklamer til børn – Alkoholreklamenævnets Retningslinjer – Læskedrikreklamenævnets Retningslinjer

Kodeks for fødevarereklamer til børn:
Hensigten er, at bakke op om børns forståelse for, hvad der er sund kost og gode kostvaner som et forbyggende tiltag mod overvægt og livsstilssygdomme. I den forbindelse har mediebranchen og afsenderne af reklamerne udarbejdet et frivilligt kodeks, som trådte i kraft 01. januar 2008 og senere er revideret. Kreativitet & Kommunikation har været en del af Forum for Fødevarereklamer, der står bag kodekset. Et kodeks på 8 paragraffer, oprettet for at undgå reklamering for fødevarer med højt indhold af salt, sukker og fedt i medier der retter sig i mod børn.
Kodeks for fødevarereklamer

Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke:
De danske læskedrikproducenter har med dette kodeks lagt et særligt ansvar på sig selv. Kodekset begrænser muligheden for markedsføring af læskedrikke – der er bl.a. forbud mod, at rette markedsføring af sådanne produkter mod børn under teenagealderen. Produkterne må desuden ikke markedsføres eller sælges i automater i grundskoler og skolefritidsordninger. Desuden findes retningslinjer for markedsføring over for ældre børn. Kodekset omfatter både sukkerholdige og sukkerfrie light produkter i læskedrik kategorien.
Læskedrikke

Retningslinjer for markedsføring af alkoholdige drikkevarer:
En etisk standard for enhver form for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer overfor danske forbrugere. Formålet er at skabe et sæt af minimums standarder, der sørger for at markedsførere tager hensyn til de sociale, sundhedsmæssige og forbrugermæssige aspekter ved alkoholindtag ved markedsføring. Derfor er markedsføring overfor børn og unge bandlyst ligesom markedsføring af alkohol som succesfremmende middel.
Alkoholreklamenævnet