Hybrid Agency Program

 

 

Hybrid Agency Program, HAP er udviklet af Kreativitet & Kommunikation og KEA i tæt dialog med erfarne branchefolk for at sikre 100 procent afsæt i de behov og udfordringer, som helt forskellige bureauer selv ser i dag. 

Uddannelsen udvikler målrettet deltagernes tværfaglige bureaukompetencer til at kunne forøge værdien i de opgaver, bureauet udvikler for kunderne. Grundlaget for uddannelsen er at erstatte fagsiloerne med tværgående processer, multidisciplinær viden og et nyt fælles sprog omkring opgaverne. De studerende kommer med vidt forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde, og bruger deres forskelige kompetencer og indgangsvinkler til at lære og løse opgaver sammen for virksomheder, der er tilknyttet HAP som samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne vil give feedback undervejs.

 

RAMMER FOR UDDANNELSEN

 • Diplomniveau
 • 5 selvstændige moduler, der hver især afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.
 • Hvert modul udløser 5 ECTS point – i alt 25 ECTS.
 • Hvert uddannelsesmodul strækker sig over ca. en måned med 30 timers undervisning fordelt med stor omtanke for, at hele forløbet kan afvikles sideløbende med et job.
 • Der skal påregnes op til 110 timers projektarbejde og forberedelse til hvert modul.
 • Uddannelsen tager i alt 9 måneder

ny-grafik

 

 

Undervisningen foregår på KEA, Frederikkevej 8-10 i Hellerup, fortrinsvis hele dage, om aftenen og i weekender, sideløbende med arbejdet på bureauet. Som en del af uddannelsen vil der være en studietur til udlandet.

Den formelle diplomoverrækkelse finder sted i Cannes i forbindelse med Cannes Lions. Man modtager selvfølgelig stadig sit diplom, hvis man ikke har mulighed for at deltage i Cannes.

Uddannelsen er realiseret inden for rammerne af KEA’s eksisterende diplomuddannelse i Digital Konceptudvikling, som er udviklet til bureauerne. Forløbet kan derfor, hvis man er interesseret, senere udvides til en fuld, statslig anerkendt diplomuddannelse, hvis man ud over HAP tager 4 enkeltfag mere og et større projekt.

 

MODULERNE

De fem moduler er:

 1. Kreativitet
 2. Forretningsforståelse og digital strategi
 3. Teknologi
 4. Medieplatforme
 5. Bureauvirksomhed

 

UDBYTTE

Uddannelsen vil styrke deltagerne i:

 • Brugen af værktøjer til at øge bureauets indtjening
 • Værdiskabelse for kunden – forretningsforståelse og strategi
 • Integrerbar viden om komplekse teknologikoncepter
 • Strategisk brug af medieplatforme, evaluering af medieeffektivitet og data
 • Design af kreative udviklingsprocesser med tværfaglig deltagelse

 

FILOSOFI FOR LÆRING

Fremtidens bureau er agilt og siloløst. Det afspejles i måden, der undervises på. Der arbejdes 100% tværfagligt med teori og praksis.

Rammerne for læring bygger på fire grundelementer:

 • Virkelige kunder, virkelige behov, virkelig læring
 • Forsøg og fejl – fejltagelser er den bedste læring
 • Aktiv involvering og læring gennem observation, erfaring og refleksion
 • Arbejde og udvikling som et individ i et team

 

ADGANGSKRAV

Der kræves en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. KEA kan give dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering. Der kan i den forbindelse anvendes en optagelsesprøve.

Uddannelsesstart:
September 2018

Sted: 
KEA, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Ansøgningfrist:
15. juli 2018 kl. 12.00: Pris 35.000 kr. (Early bird rabat, inkl. forplejning).
31. august 2018 kl. 12.00: Pris 40.000 kr. (inkl. forplejning).

OBS! Kreativitet & Kommunikation giver deres medlemmer 15.000 kr. retur pr. deltager på HAP.

Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til Pernille Borg, pebh@kea.dk, +45 2374 1437

Du tilmelder dig HER

Følg Hybrid Agency Program på Facebook og hold dig hele tiden opdateret på nyheder og events: www.facebook.dk/hybridagencyprogram