Grundlæggende ledelse

Tid

Mandag d. 17. september kl. - , 2018

Sted

Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
 

Hvordan skaber man resultater gennem sine medarbejdere?
Dette kursus klæder dig på til mange af de udfordringer, du vil opleve i din rolle som leder. Få fem dage med ny inspiration og faglig viden

Bliv klædt på med konkrete redskaber og ny inspiration til din rolle som leder. Kurset er velegnet til nye og nuværende ledere, der ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration.Kurset i fem moduler kombinerer deltagernes ledererfaringer, teoretiske input og konkrete øvelser – med fokus på at deltagerne afprøver metoder i egen virksomhed, får feedback, reflekterer og prøver igen.

Kursets forløb
Før kurset
Udfylder du en online JTI-personlighedsprofil og modtager en 1:1 tilbagemelding, der varer ca. 1 time. Inden kurset modtager du en velkomstpakke med praktisk information og opgaver. Foruden udførelse af opgaver skal du også inden kurset afklare mål og ønskede effekter af deltagelsen med din nærmeste leder.

Under kurset
Integreres din JTI-personlighedsprofil, og mellem kursusmodulerne arbejder du med konkrete forhold i din egen virksomhed med udgangspunkt i kursets temaer, samt din målafklaring med nærmeste leder.

Datoer og indhold
Individuel JTI-tilbagemeldingssamtale afvikles mandag d. 17. september 2018 – varighed ca. 1 time.

Modul 1: Tirsdag d. 18. september 2018: Din lederrolle – autoritet og integritet
• Perspektiver på ledelse, lederrollen og dilemmaer
• Autoritet og autenticitet som leder
• Feedback ledelsesværktøj
• Ledelseskommunikation

Modul 2: Onsdag d. 24. oktober 2018: Arbejdsmiljøledelse og personligt lederskab
• Arbejdsmiljøloven, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø
• Lederens rolle og ansvar i forhold til arbejdsmiljø
• Dit personlige lederskab

Modul 3: Onsdag d. 14. november 2018: Ret og pligt i ansættelsesforholdet og lederens samtaler
• Rettigheder og pligter som leder
• Regler for ansættelse, advarsler, afskedigelser og sygdom
• Håndtering af vanskelige samtaler

Modul 4: Torsdag d. 13. december 2018: Motivation og kommunikation
• Lederens motivation
• Motivering af medarbejderne
• Medarbejderudviklingssamtalen

Modul 5: Onsdag d. 16. januar 2019: Teamledelse og konflikthåndtering
• Teamledelse og teamperformance
• Relationer og samarbejde
• Konflikthåndtering
• Læringsopsamling

Kurset koster 15.200 kr. for medlemmer og 21.500 kr. for ikke-medlemmer.
Alle priser er ekskl. moms.
Kurset udbydes også i Aarhus.

Tilmeldingsfrist d. 10. september 2018
Afmeldingsfrist d. 13. september 2018

Tilmeld dig her.