Grundlæggende ledelse

Tid

Mandag d. 12. november kl. - , 2018

Sted

Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus
 

Hvordan skaber man resultater gennem sine medarbejdere?
Dette kursus klæder dig på til mange af de udfordringer, du vil opleve i din rolle som leder. Få fem dage med ny inspiration og faglig viden

Bliv klædt på med konkrete redskaber og ny inspiration til din rolle som leder. Kurset er velegnet til nye og nuværende ledere, der ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration.Kurset i fem moduler kombinerer deltagernes ledererfaringer, teoretiske input og konkrete øvelser – med fokus på at deltagerne afprøver metoder i egen virksomhed, får feedback, reflekterer og prøver igen.

Kursets forløb
Før kurset
Udfylder du en online JTI-personlighedsprofil og modtager en 1:1 tilbagemelding, der varer ca. 1 time. Inden kurset modtager du en velkomstpakke med praktisk information og opgaver. Foruden udførelse af opgaver skal du også inden kurset afklare mål og ønskede effekter af deltagelsen med din nærmeste leder.

Under kurset
Integreres din JTI-personlighedsprofil, og mellem kursusmodulerne arbejder du med konkrete forhold i din egen virksomhed med udgangspunkt i kursets temaer, samt din målafklaring med nærmeste leder.

Datoer og indhold
Individuel JTI-tilbagemeldingssamtale afvikles mandag d. 12. november 2018 – varighed ca. 1 time.

Modul 1: Tirsdag d. 13. november 2018: Din lederrolle – autoritet og integritet

 • Perspektiver på ledelse, lederrollen og dilemmaer
 • Autoritet og autenticitet som leder
 • Feedback ledelsesværktøj
 • Ledelseskommunikation

Modul 2: Tirsdag d. 4. december 2018: Arbejdsmiljøledelse og situationsbestemt ledelse

 • Lederens rolle og ansvar i forhold til arbejdsmiljø
 • Delegering af ansvar og opgaver
 • Matching af ledelsesstil med medarbejderens udviklingsbehov

Modul 3: Torsdag d. 10. januar 2019: Ret og pligt i ansættelsesforholdet & lederens samtaler

 • Rettigheder og pligter som leder
 • Regler for ansættelse, advarsler, afskedigelser og sygdom
 • Håndtering af vanskelige samtaler

Modul 4:  Tirsdag den 5. februar 2019: Motivation og forandringsledelse

 • Lederens motivation
 • Motivering af medarbejderne
 • Håndtering af modstand mod forandring
 • Medarbejderudviklingssamtalen

Modul 5: Tirsdag d. 5. marts 2019: Teamledelse og konflikthåndtering

 • Teamledelse og teamperformance
 • Relationer og samarbejde
 • Konflikthåndtering
 • Læringsopsamling

Kurset koster 15.200 kr. for medlemmer og 21.500 kr. for ikke-medlemmer.
Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist d. 29. oktober 2018
Afmeldingsfrist d. 29. oktober 2018

Tilmeld dig her.