Det Danske Reklamemarked 2016

Det Danske Reklamemarked (reklameforbrugsundersøgelsen) er den årlige opgørelse af annonceomsætningen, og bliver offentliggjort i dag. Undersøgelsen viser, at den samlede annonceomsætning for 2016 i Danmark er steget med 1,6 pct. i forhold til 2015.

Den mest markante fremgang set relativt skal findes på radio, der er gået frem med 13 pct. Fremgang er der også for internet og biograf, der begge har oplevet vækst i det forgangne år. I reelle kroner er det ikke overraskende fortsat internet, der ubetinget står for den største fremgang og omsatte for næsten 7 mia. kr. i 2016.

Fremgang har der også været for sportssponsorering, der er tilbage i den årlige opgørelse over reklameforbruget med en omsætning på knap 1.4 mia. kr. i 2016.

I Danmark ses på dagblade den samme tendens som i de øvrige nordiske lande, nemlig tocifret tilbagegang. Af rapporten fremgår det ligeledes på tværs af de skandinaviske markedet at biograf er et medie i fremgang. Norge har oplevet en stigning på 16 pct., mens Sverige har haft en fremgang på linie med den danske på ca. 5 pct.

De nordiske data stammer fra IRMs årlige medieomsætningsstatistikker. De overordnende tabeller er til rådighed som appendix til Det Danske Reklamemarked 2016, der kan rekvireres via Danske Medier.

Foreningen Dansk Reklameforbrugsundersøgelse – der forestår undersøgelsen – er stiftet af Danske Medier, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation. Indsamlingsarbejdet foretages af Revisionsfirmaet Deloitte.

For at sikre en høj grad af branchekendskab og validitet af data har der som i tidligere undersøgelser været nedsat ekspertpaneler for de enkelte mediegrupper. Ekstern lektor Ole E. Andersen, CBS har medvirket som særlig sagkyndig.

Rapporten kan købes ved at kontakte Markedschef Henrik Thøgersen på ht@danskemedier.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research, 20 76 50 99

graf-analyse

graf-analyse-1