Advarsler, opsigelse og bortvisning

Tid

Torsdag d. 30. november kl. 9:00 - 16:00, 2017

Sted

Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
 

Kom og bliv rustet til at begrænse eller helt undgå efterfølgende personalesager i forbindelse med opsigelser.

Vi skal opsige 15 medarbejdere – må vi opsige den gravide? Er det ok at sende opsigelsen pr. sms kl. 23.58 lørdag aften den 31.? Hvordan indgår vi en bindende fratrædelsesaftale? Hvad gælder, hvis vi fritstiller en opsagt medarbejder? Kan vi pålægge medarbejderen at holde ferie i opsigelsesperioden? Hvordan håndterer vi en større afskedigelsesrunde? Hvornår kan vi bortvise en medarbejder? Hvordan bruger vi 120-dages reglen? Hvad er en saglig begrundelse for en opsigelse? Hvad skal vi huske, når vi giver en advarsel? Hvordan skal man som leder forberede sig til selve samtalen? Hvordan gennemfør man en god samtale?

Disse og mange flere spørgsmål får du svar på under kurset.

Der kan være mange årsager til, at man skal afskedige en eller flere medarbejdere. Uanset årsagen er det vigtigt, at afskedigelsen foregår juridisk korrekt, da en ”fejlagtig” opsigelse kan koste en virksomhed dyrt.
Det kræver forberedelse og grundigt kendskab til lovgivningen at opsige medarbejdere.

Formålet med kurset er, at ruste kursusdeltagerne til at begrænse eller helt at undgå efterfølgende personalesager i forbindelse med opsigelser.

På kurset får man også mulighed for at udvikle sine færdigheder i processen, og træning i hvordan man forbereder, gennemfører og følger op på samtalerne, der fører til opsigelse og/eller bortvisning.

Indhold

  • Hvilke stillingsændringer skal medarbejderen acceptere, og hvad skal varsles?
  • Advarsler.
  • Praktisk håndtering af en opsigelse eller bortvisning.
  • Hvornår er det sagligt at opsige eller bortvise en medarbejder?
  • Hvad er de økonomiske konsekvenser af en uberettiget opsigelse eller bortvisning?
  • Hvornår skal advarselslamperne blinke i forhold til særligt beskyttede medarbejdere?
  • 120-dages reglen.
  • Ferie, fritstilling og modregning.
  • Fratrædelsesaftaler.

 

Deltagerne får gode råd omkring best practice ved samtaler vedr. opsigelser og bortvisning.

Undervisere
Advokat Dorte Enoksen og advokat Lars Alexander Borke, begge fra Dansk Erhverv.

Pris: 990 kr. (ex moms) for medlemmer. 1.990 kr. (ex moms) for ikke-medlemmer. Der er et no show-gebyr på 500 kr. (ex moms).

Tilmeldelsesfrist: 27-11-2017
Afmeldelsesfrist: 28-11-2017

Tilmeldese sker hos Dansk Erhverv.