Index Danmark aktualitetstal

Udviklingen i læsertallene i de trykte medier har været præget af en kontinuerlig tilbagegang de seneste år. En tendens, der kan tilskrives den teknologiske udvikling med et øget og digitaliseret medieudbud i kombination med ændrede medieforbrugsvaner hos danskerne. Danskernes avislæsning er blevet mere digital. For at imødekomme denne udvikling har Interessentskabet Index DK, bestående af Brancheforeningerne Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier i samarbejde med Kantar Gallup gennemført en række succesfulde test af, hvordan man bedst og mest validt kan tilføje de officielle læsertal den stigende læsning, der sker via E-papers. For at finde ressourcerne til at udvide målingen med læsningen af E-papers, har Interessentselskabet Index DK besluttet at afvikle den månedlige offentliggørelse af Aktualitetstallene. Det officielle læsertal fra Index Danmark/Gallup, der offentliggøres hvert kvartal baseret på 6 måneders indsamling af oplysninger om læsefrekvens, vil stadig fortsætte i dets nuværende form.

Direktør i Kreativitet & Kommunikation, Tine Aurvig-Huggenberger udtaler:
”Det har længe været et ønske fra medier såvel som bureauer, at lave et nettodækningstal på tværs af titler, der udkommer i identiske udgaver på print og på e-paper. Dette vil afspejle den udvikling vi har set i danskernes medie forbrugsvaner”.

Direktør i Danske Medier Research, Marianne Bugge Zederkof tilføjer:
”Markedet har brug for valide og troværdige læsertal. Det giver Index DK os når det drejer sig om den trykte avis. Den stigende andel af læsere, der tilgår medierne digitalt via e-papers er derimod ikke med i de officielle læsertal, hvilket har været et stort ønske fra medier og bureauer”.

For nærmere information henvises til:

  • Tine Aurvig-Huggenberger/ Kreativitet & Kommunikation, Tlf.: 21 27 96 20
  • Marianne Bugge Zederkof/Danske Medier, Tlf.: 20 76 50 99
  • Morten Kromann-Larsen/Kantar Gallup, Tlf.: 24 42 10 08

 

Om Index Danmark
Index Danmark/Gallup er Danmarks største markedsanalyse, som til stadighed måler mere end 500 forskellige trykte medier. Index Danmark/Gallup består også af en udviklingsfond, der anvendes til at belyse udviklingen i medier. Bag Index Danmark/Gallup står Kreativitet & Kommunikation, Brancheforeningen Danske Medier samt Kantar Gallup