Det Danske Reklamemarked 2017

Det Danske Reklamemarked 2017 – Digital, outdoor og radio vinder på et voksende marked.

IRM, Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier offentliggør i dag rapporten Det Danske Reklamemarked (reklameforbrugsundersøgelsen), der er den årlige opgørelse af annonceomsætningen. Undersøgelsen viser, at den samlede annonceomsætning for 2017 i Danmark er steget med 2,1 pct. i forhold til 2016.

Fremgangen skal findes på radio, på outdoor og på internet, mens de trykte medier over en bred kam står for tilbagegangen.

I reelle kroner er det endnu engang internet, der ubetinget står for den største fremgang og omsatte for mere end 7 mia. kr. i 2017, ud af i alt 13,6 mia. kr.

Sammenlignet med de øvrige skandinaviske lande er væksten i Danmark beskeden. I Norge steg omsætningen fra 2016 til 2017 med 2,9%, mens Sverige buldrede derudaf med en vækst på 8,1%. Ligesom i Danmark sker den svenske vækst på radio, på outdoor og på de digitale platforme.

De Skandinaviske data stammer fra IRMs årlige medieomsætningsstatistikker. De overordnende tabeller er til rådighed som appendix til Det Danske Reklamemarked 2017, der kan rekvireres via Danske Medier.

Foreningen Dansk Reklameforbrugsundersøgelse – der forestår undersøgelsen – er stiftet af Danske Medier, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation. Indsamlingsarbejdet er i år foretage af IRM – Institut for Reklam- og Marknadsstatistik, der har overtaget arbejdet fra Deloitte.

For at sikre en høj grad af branchekendskab og validitet af data har der som i de tidligere år været gjort brug af eksperter inden for de enkelte mediegrupper, ligesom ekstern lektor Ole E. Andersen, CBS har medvirket som særlig sagkyndig.

Rapporten kan købes ved at kontakte Marianne Bugge Zederkof på mbz@danskemedier.dk.
Prisen for medlemmer er 2.495 kr. ex. moms.
Prisen for ikke-medlemmer er 7.995 kr. ex. moms.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
analysechef i Kreativitet & Kommunikation Jonas Henningsen, tlf. +45 31 69 32 87